Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 15/03/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên. 

 
Đính kèm:
Các bài khác