Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020( Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 tính đến ngày 11/10/2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 16/10/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên. 

 2. Công văn miễn, giảm:/upload/file/2019_08_tb_282_mghp_hki_19_20.pdf
 
Các bài khác