Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày 28/03/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 155/QĐ-ĐHL về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho 436 sinh viên. Chi tiết danh sách như sau:

Đính kèm:
Các bài khác