Điểm Tổng hợp học kỳ 1 năm học 2016-2017 của Lớp Cao học K5-Huế

Phòng Khảo thí _ĐBCLGD thông báo điểm tổng hợp học kỳ 1 năm học 2016-2017 của lớp Cao học K5- Huế .

Mọi thắc mắc học viên liên hệ qua Email: khanhhuy25591@gmail.com, ĐT:01218.009.660 (Thầy Huy)

Tải về: /upload/file/khaothi/diem-tong-hoc-ky-1-(-2016-2017)-k5-hue.xlsx

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE