Danh sách cán bộ Phòng KHCN và Môi trường - Hợp tác quốc tế

1.  Cao Đình Lành

- Trình độ: TS

- Địa chỉ: 20/77 Trần Thái Tông - TP Huế

- Điện thoại: 0914002427

- Email: lanhkhcn@yahoo.com

 

2. Hà Thị Mai Hiên

- Trình độ: PGS.TS

- Địa chỉ: Hà Nội

 

3. Hồ Nhân Ái

- Trình độ: ThS

- Địa chỉ: TP Huế

- Điện thoại: 0935555389

- Email: hoailuat@gmail.com

 

4. Hồ Thị Phượng

- Trình độ: ThS

- Địa chỉ: TT Huế

- Điện thoại: 0843144908

- Email: mecari2008@gmail.com

 

5. Phạm Thị Như Hiền

- Trình độ: Ths

- Địa chỉ: TT Huế

- Điện thoại: 0979055045

- Email: nhuhienpham@gmail.com

 

6. Nguyễn Duy Tú

- Trình độ: Ths

- Địa chỉ: TT Huế

- Điện thoại: 0934760444

- Email: duytu220790@gmail.com

7. Nguyễn Thị Xuân Thoa

- Trình độ: CN

- Địa chỉ: TT Huế

- Điện thoại: 0914915596

- Email: irisnguyen@gmail.com