Cán bộ Phòng Đào tạo - CTSV

1. Đoàn Đức Lương - Hiệu trưởng

   Trình độ: Phó Giáo sư, Tiến sĩ

   Địa chỉ: Đường Trần Thái Tông - Phường Trường An - TP Huế - Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: luongdhh@gmail.com

2. Nguyễn Hồng Sơn 

   Trình độ: Tiến sĩ

   Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu - Phường Trường An - TP Huế - Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: son_nguyenhong2002@yahoo.com

3. Ngô Sỹ Ngọc 

   Trình độ: Thạc sĩ

   Địa chỉ: Phường An Tây, thành phố Huế

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: ngocns@hul.edu.vn

4. Nguyễn Thị Kim Loan - Chuyên viên

 

   Trình độ: Đại học

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: kimloan.nthi@gmail.com


5. Lê Văn Anh - Chuyên viên

 

   Trình độ: Thạc sĩ

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: (0234) 3.946.996

   Email: anhctsv@yahoo.com.vn

6. Trần Đại Cát - Chuyên viên

   Trình độ: Cử nhân

   Địa chỉ: Thừa Thiên Huế

   Điện thoại: 0913.244.478 - 0935.244.478

   Email: cattd@hul.edu.vn