TS. Hồ Nhân ÁI

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

Họ tên:                      HỒ NHÂN ÁI

Ngày sinh:                26/02/1979

Địa chỉ:                      16/2 Chế Lan Viên – thành phố Huế                                      

Điện thoại:               0935555389

Email:                        hoailuat@gmail.com

                                    aihn@hul.edu.vn

CHỨC DANH

 • Giảng viên đại học

 

LĨNH VỰC GIẢNG DẠY VÀ NGHIÊN CỨU

 • Công pháp quốc tế
 • Luật biển và Quản lý biển
 • Luật WTO
 • Luật quốc tế về môi trường
 • Giáo dục pháp luật thực hành

 

 

 

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY, NGHIÊN CỨU và QUẢN LÝ

Giảng dạy:

 • Từ 10/2001 đến 8/2009: giảng viên Khoa Luật – Trường ĐH Khoa học thuộc Đại học Huế.
 • Từ 9/2009 đến 2/2015: giảng viên Khoa Luật – Đại học Huế
 • Từ 3/2015 đến nay: giảng viên Trường Đại học Luật – ĐH Huế
 • Năm 2009: Trợ giảng cho GS. Diana Ginn và GS. David Blaikie (ĐH Dalhousie - Canada), học phần: Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án áp dụng trong quản lý biển và đại dương. Chương trình thạc sỹ Quản lý vùng duyên hải của Đại học Huế.
 • Năm 2009: Trợ giảng cho GS. David VanderZwaag (ĐH Dalhousie - Canada), học phần Luật biển và Quản lý biển. . Chương trình thạc sỹ Quản lý vùng duyên hải của Đại học Huế.
 • 2007 – 2011: giảng dạy Pháp luật đại cươngLuật Kinh tế (bằng tiếng Anh) cho sinh viên của chương trình liên kết giữa ĐH Huế và ĐH KREMS (Áo): Chương trình của nhân về Quản trị du lịch và Công nghệ giải trí.

Nghiên cứu:

 • Từ 8/2005 đến 8/2006 Chủ trì đề tài nghiên cứu Đánh giá chính sách và pháp luật biển của Việt Nam trong bối cảnh Công ước luật biển 1982 và các nguyên tắc phát triển bền vững. Đề tài cấp trường do Đại học Dalhousie và tổ chức CIDA tài trợ.
 • Từ 2/2007 đến 2/2008: tham gia vào dự án nghiên cứu Đồng quản lý và Quản lý dựa vào cộng đồng hướng đến phát triển bền vững cho vùng đầm phá Tam Giang. Dự án do tổ chức CIDA tài trợ.
 • Từ 9/2008 đến 9/2009: tham gia đề tài nghiên cứu (thư ký và thành viên nghiên cứu) Xây dựng chương trình giảng dạy Sở hữu trí tuệ cho sinh viên đại học cao đẳng. Đề tài cấp bộ, do Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam tài trợ.

Quản lý:

 • Từ 9/2009 đến 10/2010: Trợ lý Khoa trưởng về công tác đối ngoại
 • Từ 10/2010 đến 3/2014: phó trưởng phòng (phụ trách) phòng KHCN-HTQT-ĐTSĐH, Khoa Luật – ĐH Huế
 • Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019: trợ lý về Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Luật – ĐH Huế.

 

 

ĐÀO TẠO

 

 • 4/2014 – 3/2018:   Tiến sỹ Luật học

                                      Trường Luật – ĐH Monash (Úc)

 

 • 3/2013 – 7/2013:   Đào tạo ngắn hạn về Giáo dục

                                             pháp luật thực hành

                                      Trường Luật – ĐH Monash (Úc)

 

 • 2005-2006:                 Thạc sỹ quản lý biển

                                      (chuyên ngành Pháp luật và Chính sách biển)                                         

                                       Đại học Dalhousie (Canada)

 

 • 9/2004 – 11/2004:  Đào tạo ngắn hạn về Quản lý biển và Đại dương

                                       Luật quốc tế về môi trường; và Luật biển   

                                       Đại học Dalhousie (Canada)

 

 • 1997 – 2001:             Cử nhân Luật

                                       Khoa Luật – Đại học Huế

 

 

 

 

 

CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

 • Hồ Nhân Ái (2019), ‘Những thách thức Việt Nam đối mặt sau 12 năm trở thành thành viên của WTO’, bài viết trình bày tại Hội thảo quốc tế đa ngành nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Đại học Tartu, Estonia. 12/2019.
 • Hồ Nhân Ái và Cao Đình Lành (2019), ‘Hợp đồng nông sản ở Việt Nam – Thực trạng và Phương hướng hoàn thiện’, bài viết đăng kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo quốc tế Establishing an Agricultural Law Studies Program: Training Lawyers to Represent Rural Communities. Khon Kaen University, 12/2019.
 • Ai Nhan Ho, ‘Legal Education in Vietnam: The History, Current Situation and Challenges’ (2017) 26(1) Legal Education Review.

Link: https://ler.scholasticahq.com/article/6071-legal-education-in-vietnam-the-history-current-situation-and-challenges

 • Ai Nhan Ho (2016), ‘The Adoption and Incorporation of Clinical Legal Education into The Vietnamese Legal Education System: A Critical Review of Major Considerations’ (Paper presented at The 2016 Vietnamese Legal Studies Graduate Student Workshop, Melbourne University Faculty of Law – Australia, August - 2016.
 • Ai Nhan Ho, ‘Reforming the Vietnamese Legal Education System: Possibilities and Perspective' (2016) 23(2) International Journal of Clinical Legal Education.

Link:http://www.northumbriajournals.co.uk/index.php/ijcle/article/view/509/906

 • Ai Nhan Ho, 'Clinical Legal Education as a Model of Innovative Legal Education: Some Considerations for Its Adoption in Vietnam’ (Paper published on proceedings of and presented at the international workshop Legal Education in The Context of Globalization, Hanoi Law University - Vietnam, November - 2014).
 • Ai Nhan Ho, ‘Clinical Legal Education as a Methodology for Improving the Quality of Legal Education – Vietnam Experience and Perspective’, paper prepared and presented at regional workshop Clinical Legal Education as a Means to Assist in Reforming the Thailand Legal Education System: Regional and International Experience and Perspective, Khon Kaen University, Thailand, November - 2013.

Link: https://www.babseacle.org/articles/clinical-legal-education-means-assist-reforming-thailand-legal-education-system-regional-international-experiences-perspectives-conference/

 • Ai Nhan Ho and Helen Yandell, ‘Opportunities and Challenges of Clinician Placement at Oversea Legal Clinics: Experience from Monash Oakleigh Legal Service and Springvale Monash Legal Service’, paper prepared and presented at the 2013 International Journal Clinical Legal Education, Griffith University, 16-18 July 2013.
 • Hồ Nhân Ái, ‘Quyền đi qua không gây hại trong Lãnh hải theo quy định của Luật quốc tế và thực tiễn trong hệ thống pháp luật Việt Nam’, bài viết đăng kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo khoa học Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam – Thực trạng và Phương hướng, Khoa Luật – ĐH Huế 2012.
 • Nguyễn Thị Hà và Hồ Nhân Ái, ‘Bảo vệ và Bảo đảm quyền hợp pháp của Ngư dân với tư cách quyền con người’, bài viết đăng kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo quốc gia Quyền Dân sự, Kinh tế, Văn hóa và Xã hội: Bàn luận về Lý luận và Thực tiễn. Thành phố Huế, 11/2012.
 • Đoàn Đức Lương, Nguyễn Thị Hà và Hồ Nhân Ái, Luật Sở hữu trí tuệ. NXB Đại học Huế 2011.
 • Hồ Nhân Ái (2011), ‘Bảo vệ môi trường biển theo Công ước luật biển 1982 và thực trạng ở Việt Nam’, Thông tin pháp lý, Khoa Luật – ĐH Huế.
 • Hồ Nhân Ái (2010), ‘Xây dựng chính sách biển tổng hợp của Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế’, bài viết đăng kỷ yếu và trình bày tịa Hội thảo Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế. Khoa Luật, 12/2010.
 • Hồ Nhân Ái (2009), ‘Bàn về Quản lý Tổng hợp trong quản lý Biển và vùng ven bờ và triển vọng áp dụng tại Việt Nam’. Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội 8/2009.
 • Hồ Nhân Ái (2008), Luật biển của Canada và các xu hướng quản lý biển trên thế giới’, Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội 8/2008.

Link:http://thuvien.hlu.edu.vn/ejournal/issueinfo.aspx?mets_id=1392&dmd_id=46090&fbclid=IwAR3R1T_fgHs7bYQX3ngbaIwC4vpBY-qtrcV3A7y89ztRxjmrKBTh6HLnX-E

 • Hồ Nhân Ái (2008), ‘Kiểm soát cảng biển: một thiết chế đảm bảo thực thi luật hàng hải quốc tế’. Tạp chí Luật học, trường Đại học Luật Hà Nội, 4/2008.

Link:http://thuvien.hlu.edu.vn/ejournal/issueinfo.aspx?mets_id=1388&dmd_id=46090

 • Hồ Nhân Ái (2008), Các nội dung cơ bản của Luật biển Canada và kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và thực thi pháp luật và chính sách biển. Tạp chí khoa học, Đại học Huế 44 (2008).
 • Hồ Nhân Ái (2007), ‘Các vấn đề cơ bản của Luật biển Canada và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong việc xây dựng và thực hiện pháp luật và chính sách biển’. Tạp chí Khoa học. Đại học Huế, 12/2007.
 • Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường, Hồ Nhân Ái và những người khác (đồng tác giả)(2006), Chính sách pháp luật biển của Việt Nam và Chiến lược phát triển bền vững. (Sách chuyên khảo), NXB Tư Pháp 2006.

 

     

 

 

Các bài khác