ThS. Trần Thị Diệu Hương

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         

Họ và tên: Trần Thị Diệu Hương

Học hàm:                                                              Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:    2015 (Việt nam)       Chức vụ: Giảng viên   
Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình      
Điện thoại liên hệ:  01279013333    
Email:         dieuhuonglaw88@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo: chính quy   
Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học khoa học – Đại học Huế  
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2011
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                     Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 – nay

Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Giảng viên

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bài báo: “ ảnh hưởng của thông luật Anh  tới pháp luật Hợp chúng quốc Hoa Kỳ dưới góc độ Luật so sánh”

2013

Thông tin pháp Lý, Khoa Luật – Đại học Huế

2.

Bài báo: “ vấn đề công nhận hôn nhân đồng giới ở Việt Nam hiện nay”

2013

Hội nghị koa học trê , khoa Luật – Đại học Huế

 

Các bài khác