ThS. Trần Ngọc Thúy

LÝ LỊCH KHOA HỌC

Họ và tên: TRẦN NGỌC THUÝ

Năm sinh: 15/10/1991

Học  vị: ThS.

Năm, nước nhận học vị:    2019

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Luật quốc tế, Trường Đại học Luật

Địa chỉ: 5/57 Nguyễn Công Trứ, Phường Phú Hội, Thành phố Huế

Điện thoại liên hệ:  01293695559      

Email: rubyfunny.nt@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Khoa Luật - Đại học Huế       

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2014

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 2/2016 đến nay

Khoa Luật Quốc tế

Giảng viên

 

 

Các bài khác