ThS. Lê Khắc Đại

LÝ LỊCH KHOA HỌCI. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học vị cao nhất: Cử nhân
Năm, nước nhận học vị: 2011, Việt Nam
Đơn vị công tác: Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế
Địa chỉ:              2/111 An Dương Vương, TP Huế
Điện thoại liên hệ: 0904995236
Email:               
lekhacdailaw@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo:   Đại học khoa hoc Huế
Ngành học:     Luật học 
Nước đào tạo:       Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2011

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhận

2011 đến 3/2015

Khoa luật - ĐHH

Giảng viên

3/2015 đến nay

Trường Đại học Luật - ĐHH

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Tìm hiểu về Luật biển Việt Nam 2012

2013

Hội nghị khoa học trẻ Khoa luật năm 2013

 

Các bài khác