CN. Lê Thảo Nguyên

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Thảo Nguyên                          Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm, sinh: 29/06/1997   

Nơi sinh: Bệnh viện TW Huế, TP Huế

Học vị cao nhất: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam.

Đơn vị công tác: Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

Email: nguyenlt@hul.edu.vn

SĐT: 0943105065

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật- Đại học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: 2019

2. Sau Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy (học viên Cao học năm 2020)

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Ngành học: Luật Kinh tế

Nước đào tạo: Việt Nam

Năm tốt nghiệp: -

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ 10/2019: Giảng viên Bộ môn Luật Thương mại – Lao động, Khoa luật Kinh tế - Đại học Luật Huế

IV. CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU

1. Lê Thảo Nguyên (chủ nhiệm), Bùi Thanh Tâm, Nguyễn Thị Nga, Thực trạng hoạt động giảng dạy môn Giáo dục công dân cho học sinh Trung học cơ sở tại thành phố Huế, Đề tài cấp Khoa, 2017.

 

 

Các bài khác