TS Nguyễn Ngọc Kiện

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                                     Học  vị: Tiến sĩ luật học

Năm, nước nhận học vị: 2016.

Chức vụ:  Phó Trưởng Khoa Luật Hình sự               

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại Học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: Trường Đại Học Luật Luật – Đại học Huế, Khu quy hoạch Đại học Huế, phường An Tây, TP Huế Điện thoại liên hệ:  0919100064;        0971634545    

Email:  kienjustice@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội         

Ngành học: Kiểm sát                                                          Năm tốt nghiêp: 

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Hình sự                                       Năm cấp bằng: 2011

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Hình sự và Luật Tố tụng Hình sự                          Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

7/2005-6/2013

Viện kiểm sát tỉnh Bình Dương

Kiểm sát viên

7/2013-12/2013

Văn phòng Công chứng Chơn Thành, Bình Phước

Công chứng viên

15/12/2013- nay

Trường Đại học Luật - ĐHHuế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm

công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

01

 

Sách chuyên khảo:

Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam”

2010

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

02 "Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm" '2017

NXB Tư pháp, Hà Nội

     03

Tập bài giảng Luật Tố tụng Hình sự  (Chủ biên)

2015 Nxb Đại học Huế 

04

Bài báo khoa học:

“Các quy định của Hiến pháp nước ta về quyền của phụ nữ Việt Nam”

2005

Tạp chí Kiểm sát số 19/2005

05

“Xung quanh việc xử lý số tiền thu được của người phải thi hành án”

2006

Tạp chí Kiểm sát số 10/2006

06

“Một số kiến nghị từ thực tiễn hoạt động kiểm sát thi hành án dân sự ở xã, phường, thị trấn”

2006

Tạp chí Kiểm sát số 19/2006

07

“Bàn về hoạt động kiểm sát việc thu thập, bảo quản, đánh giá và chuyển giao vật chứng”

2007

Tạp chí Kiểm sát số 7/2007

08

“Về trường hợp Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nhưng sau đó phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội”.

2007

Tạp chí Kiểm sát số 15/2007

09

“Một số vấn đề về việc tòa án trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung”

2008

Tạp chí Tòa án nhân dân số 4/2008

10

“Thực tiễn thi hành Nghị định số 61/2000/NĐ-CP đối với người được hưởng án treo”

2008

Tạp chí Luật học số 12/2008

11

“Một số ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của cơ quan tư pháp”

2009

Tạp chí Kiểm sát số 05/2009

12

“Cần nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 trong việc phân định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan”

2009

Tạp chí Kiểm sát số 11/2009

13

“Bàn về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự và những vướng mắc, bất cập khi thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự”

2009

Tạp chí Tòa án nhân dân số 19/2009

14

“Đôi điều rút ra qua một số vụ án đã khởi tố, truy tố sau phải đình chỉ điều tra hoặc rút quyết định truy tố”

2009

Tạp chí Kiểm sát số 20/2009

15

“Cần có văn bản hướng dẫn rõ quyền, nghĩa vụ của người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự”

2009

Tạp chí Kiểm sát số 21/2009

16

“Những điểm mới cơ bản của Luật thi hành án dân sự”

2009

Báo bảo vệ pháp luật các số 28, 29, 30/2009

17

“Thực tiễn áp dụng quy định về Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung”

2010

Tạp chí khoa học pháp lý số 3/2010 (Trường ĐH luật TP. HCM)

18

“Thực trạng pháp luật và thực tiễn về người bị tình nghi trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”

2010

Tạp chí khoa học pháp lý số 6/2010 (Trường ĐH luật TP. HCM)

19

“Bàn về chi phí trọng tài”

2011

Tạp chí Tòa án nhân dân số 1/2011

20

“Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi”

2011

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4/2011

21

“Một số giải pháp góp phần cải cách chế độ họp”

2011

Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 4/2011

22

“Hoàn thiện quy định về người bị tình nghi trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”

2011

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4/2011

23

“Quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án trong tố tụng hình sự một số nước trên thế giới”

2011

Tạp chí Kiểm sát số 23/2011

24

“Nghiên cứu hoàn thiện một số nội dung trong pháp luật hiện hành qua kinh nghiệm xử lí tham nhũng trong Bộ luật Hồng Đức”

2012

Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 5/2012

25

“Trách nhiệm của Quốc hội trong việc phòng ngừa tội phạm”

2012

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16/2012

26

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trong điều kiện cải cách tư pháp”

2012

Tạp chí Tòa án nhân dân số 10/2012

27

 

“Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011)”

2012

Tạp chí Kiểm sát số 14/2012

28

“Hoàn thiện chế định Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung trong Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”

2012

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số tháng 7/2012

29

“Mối quan hệ giữa tòa án và viện kiểm sát trong tố tụng hình sự”

2012

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 10/2012

30

“Ý nghĩa và giá trị cơ bản của Hiến pháp năm 1946”

2013

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 tháng 7/2013

31

“Tăng quyền hạn tố tụng hình sự cho Kiểm sát viên để bảo đảm hoạt động tranh tụng”

2013

Tạp chí Kiểm sát số số 17/2013

32

“So sánh các quy định về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của Mỹ, Pháp, Nga và Việt Nam”.

2014

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7/2014

33

"Quá trình hình thành và phát triển thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam qua các thời kỳ"

2014

Tạp chí Kiểm sát số 11/2014

34

“Bàn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên trong Bộ luật tố tụng hình sự”

2014

Tạp chi Kiểm sát số 15/2014

35

“Bàn về quy định quyền hạn của Thẩm phán trong tố tụng hình sự”

2014

Tạp chí Khoa học pháp lý (Trường ĐH Luật TP HCM) số 4 tháng 8/2014

36

"Về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và cấm đi khỏi nơi cư trú trong tố tụng hình sự”

2014

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 10/2014

37

"Thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Nhật Bản và gợi mở đối với Việt Nam"

2015 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 324 tháng 4/2015
38

"Một số quyền mang tính phổ quát của bị can, bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm hình sự ở nước ngoài"

2015 Tạp chí Kiểm sát số 08 tháng 4/2015. 
39

"Một số nguyên tắc trong tố tụng hình sự chi phối hoạt động xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm"

2015

Tạp chí Tòa án nhân dân số 12 tháng 6/2015

40

"Mối quan hệ giữa một số chủ thể tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm",  

2015 website:  http://moj.gov.vn (đăng ngày 15/6/2015);
41

 "Mô hình tố tụng hình sự với yêu cầu cải cách tư pháp"

2015 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16, tháng 8/2015.
42

"Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm"

2015. Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22, tháng 11/2015
43 . "Bất cập trong thực tiễn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ" 2015  Tạp chí Kiểm sát số 22, tháng 11/2015.
44

"Bảo đảm quyền bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm"

2015 Website: http/moj.gov.vn (Tạp chí dân chủ và pháp luật- Bộ Tư pháp), đăng ngày 23/11/2015.
45

"Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm"

2015 Website: http/moj.gov.vn (Tạp chí dân chủ và pháp luật- Bộ Tư pháp), đăng ngày 24/11/2015
46 "Cơ sở của cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự" 2017

Tạp chí Kiểm sát số 3 (2/2017)

47 , "Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015" 2017 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4, (2/2017)
48 "Những điểm tương đồng, khác biệt về thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Trung Quốc và Việt Nam"  2017

Tạp chí Kiểm sát số 14 (7/2017)

49 "Đánh giá một số điểm mới về thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm" 2017 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14 (7/2017)

 

Các bài khác