ThS. Hồ Minh Thành

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HỒ MINH THÀNH

Học hàm:                                                                     Học  vị Thạc sĩ 

Năm, nước nhận học vị: Vương quốc Anh, 2018

Chức vụ:                

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: 280/15 Phan Bội Châu – TP Huế     

Điện thoại liên hệ: 0934867867         

Email:  hominhthanh867@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy (2009 - 2013)

Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội (2009 -2011)

                     Khoa Luật – Đại học Huế (2011 - 2013)        

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2013

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:  Luật Thương mại quốc tế                 Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Trường Đại học Bournemouth, Vương quốc Anh

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 - 2015

Bộ môn Luật Dân sự - Khoa Luật - Đại học Huế

 Giảng Viên

2015 - nay  Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật  Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Hoàn thiện một số quy đinh liên quan đến đương sự trong Tố tụng Dân sự 

2013

Thông tin pháp lý số 22, Khoa Luật, Đại học Huế

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác