PGS.TS. Đoàn Đức Lương

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG

Học hàm: PGS                                                          Học  vị Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2006        

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế        

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: 28- Trần Thái Tông, phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế           

Điện thoại liên hệ:  0913.426.485    

Email:  luongdhh@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường ĐH Luật HN  

Ngành học: Luật học            

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 1990

Sau đại học

+ Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                          Năm cấp bằng: 1998

    Nơi đào tạo:  Trường ĐH Luật HN

+ Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                                     Năm cấp bằng: 2005

    Nơi đào tạo: Viện nhà nước và pháp luật

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1990-2000

CBGD

Trường ĐH Khoa học Huế

2000-2007

Trưởng Khoa Luật

Trường Khoa Học Huế

2007-2009

Phó Hiệu Trưởng

Trường đại học Khoa học,  Huế

2009- 2015

Khoa trưởng

Khoa Luật, Đại học Huế

2015 - nay Hiệu trưởng Trường đại học Luật, Đại học Huế

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

B2012-ĐHH01-02SHTT. 
Biên soạn và giảng dạy thử nghiệm giáo trình môn học sở hữu trí tuệ trong các trường Đại học, Cao đẳng lĩnh vực khoa học giáo dục

2008

 

 

2

B2006-DHH01-20.  Thực tiễn xét xử các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình ở Thừa Thiên Huế từ năm 2002 đến năm 2006 và những giải pháp nâng cao hiệu quả

2006 - 2007

 

 

3

B2002-07-18.  Thừa Kế Theo Di Chúc Và Thực Tiễn Áp Dụng Tại Thừa Thiên Huế Từ Năm 1998 Đến Năm 2003

2003 - 2004

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Một vài ý kiến về việc phân chia tài sản chung vợ chồng khi hôn nhân đang tồn tại (1995).  

 1995

 

Tạp chí Toà án (2),  tr.15-16

 

2

Một số ý kiến về điều tra, hoà giải các vụ án dân sự (1995).

1995

Tạp chí Toà án (4),  tr.17-18

3

Bàn thêm  về thừa kế thế vị (1995).

 1995

Tạp chí Tòa án (6), tr 20-21

 

4

Một số ý kiến về  giảng dạy môn "Nhà nước và pháp luật đại cương" trong các trường đại học (1995).

 1995

Tạp chí Đại  học và giáo dục chuyên nghiệp (4),  tr. 7-8.

5

Một số kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong nhà trường (1996).

1996

Tạp chí Đại  học và giáo dục chuyên nghiệp (4),  tr. 19

6

Đương sự với hiên toà dân sự - kiến nghị (1996).

1996

Tạp chí Kiểm sát (8),  tr. 15

7

An treo và thực tiễn áp dụng (1996).

 1996

Tạp chí Toà án (5),  tr. 2-3.

8

Suy nghĩ về việc hoàn thiên cơ quan tư pháp (1997).

 1997

Tạp chí Toà án (1),  tr. 42-43

9

Cần hoàn thiện quy định pháp pháp luật về quyền bào chữa của bị can, bị cáo (1997).

 1997

Tạp chí Toà án (12),  tr. 20-21.

10

Về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự (1998).

 1998

Tạp chí Toà án (2),  tr. 12-13.

11

Một số ý kiến về thụ lý vụ án dân sự (1998).

 

1998.

Tạp chí Toà án (8),  tr. 15-16

12

Về tạm đình chỉ và đình chỉ việc giải quyết vụ án dân sự (1999).

1999

Tạp chí Toà án (7),  tr. 15-16.

13

Cần có hướng dẫn thống nhất về thừa nhận hôn nhân thực tế trong thực tiễn xét xử (2000),

2000

Tạp chí Dân chủ và pháp luật (1), tr.32-34.

14

Vướng mắc trong việc áp dụng điều 680 Bộ luật Dân sự về "thừa kế thế vị" (2000),

2000

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật (3),  tr.27-28.

15

Một số ý kiến về  Điều 673 "Di sản dùng vào việc thờ cúng" (2000) ,  

2000

Tạp chí Toà án số  (8), tr.27-28

16

Một số ý kiến về điều 673 "Di sản dùng vào việc thờ cúng"(2001),  

2001

Tạp chí Toà án số (9),  tr.27-28

17

Cần có hướng dẫn cụ thể việc áp dụng Khoản 1 Điều 11 Luật hôn nhân và Gia đình năm 2000 (2001),

2001

Tạp chí Toà án  (1), tr.22-23.

18

Di sản dùng vào việc thờ cúng (Điều  673 BLDS) cần được hiểu như thế nào (2001),

2001

Tạp chí dân chủ và Pháp luật (8), tr.23-24

19

Ap dụng Điều 651 BLDS về truất quyền hưởng di sản (2002),  

2002

Tạp chí Kiểm sát (11), tr.31-32

20

Chuẩn bị xét xử sơ thẩm các vụ án kinh tế,dân sự, lao động (2004),

2004

Tạp chí Kiểm sát  (4), tr.40.

21

Những vướng mắc trong việc áp dụng Điều 12 của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án kinh tế (2004),  

2004

Tạp chí Kiểm sát (10),  tr.30-32

22

Những yêu cầu của việc giải quyết vụ án kinh tế tại Tòa án (2004),

2004

Tạp chí Kiểm sát (5), tr.19-21.

23

Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn hoạt động giải quyết các tranh chấp kinh tế tại Tòa án trong thời gian qua (2004),

 

2004

Tạp chí Kiểm sát  (11), tr.41-42.

24

Áp dụng Khoản 2 Điều 28 BLTTDS về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con nuôi và chia tài sản khi ly hôn (2005),

2005

Tạp chí kiểm sát (5), tr 32-33

25

Cần có hướng dẫn thống nhất về thụ lý yêu cầu ly hôn hay không công nhận vợ chồng và thủ tục giải quyết (2005),

2005

Tạp chí Kiểm sát (9),  tr.48-49.

26

Những vướng mắc về thẩm quyền giải quyết các tranh chấp kinh tế, thương mại (2004),

2004

Tạp chí Kiểm sát (2), tr.49-50.

27

Một số vướng mắc khi áp dụng pháp luật chia tài sản khi ly hôn (2006),

2006

Tạp chí Kiểm sát (13), tr.37-38.

28

Một số ý kiến về thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế (2006)

2006

, Tạp chí Kiểm sát (3), tr.39-40.

29

Những vướng mắc trong thực tiễn thụ lý và giải quyết các vụ án dân sự liên quan đến quyền sử dụng đất (2006).

2006

Tạp chí Kiểm sát (19), tr.33-34.

30

Phát huy vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong hoạt động kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự (2007).

2007

Tạp chí Kiểm sát (5), tr. 14-15.

31

Cần hiểu thống nhất quy định về “cá nhân, cơ quan, tổ chức thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện”(2007).

2007

Tạp chí Kiểm sát (số 9), tr.44-45

32

Khái quát mô hình Toà thương mại trên thế giới và những kinh nghiệm hoan thiện Toà kinh tế ở nước ta hiện nay (2005),

2005

Tạp chí Kiểm sát (19), tr. 46-49.

33

Thời hiệu khởi kiện các vụ án kinh tế theo Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2004 (2005),  

2005

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (10), tr. 49-52

34

Những vướng mắc khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở (2008),

2008

Tạp chí Kiểm sát (1), tr.42-43.

35

Thực trạng và phương hướng đưa môn học Sở hữu trí tuệ vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay.

2009

Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 10/2009, tr.14-15.

36

Xác định thời điểm mở thừa kế khi giải quyết các trường hợp thừa kế.  

2009

Tạp chí Tòa án nhân dân (số 15- tháng 8/2009), tr. 31.

37

Một số ý kiến về thẩm quyền xét xử các vụ án dân sự, kinh tế (2006

2006

), Tạp chí Kiểm sát (3),  tr.39.

38

Thụ lý vụ án kinh tế, những bất cập và giải pháp hoàn thiện (2004),

2004

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế  (23), tr. 49-53.

39

Giải quyết tranh chấp về hợp đồng kinh tế, những bất cập dưới góc độ thực tiễn áp dụng (2005),

2005

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (26), tr.69-73.

40

Những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về thừa kế theo di chúc trong BLDS năm 1995 và phương hướng hoàn thiện (2003),

2003

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (16), tr. 18

41

Hoàn thiện pháp luật về xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay (2007),

2007

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (40), tr. 55.

42

Vai trò của sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học (2009),

2009

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (51), tr. 97.

43

Những yếu tố tác động đến hoạt động xét xử và nhu cầu, phương hướng nâng cao hiệu quả ở nước ta hiện nay (2008),

2008

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (47), tr. 79.  

44

Tính chất phức tạp của việc xác định cha cho con theo Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam (1994),  

1994

Thông tin khoa học, Trường ĐH Tổng hợp Huế (9), tr.208.

45

Đặc trưng của hợp đồng chuyển đổi, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Bộ luật Dân sự Việt nam (1996),

1996

Thông tin Khoa học (10), 124

46

Một vài ý kiến về thực tiễn giải quyết việc kiện xác định quan hệ cha và con, (1996),

1996

Thông tin Khoa học (10), 126.

47

Lời dạy của của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vấn đề xã hội hoá hoạt động tư pháp ở nước ta hiện nay (2000),  

2000

Kỷ yếu hội thảo khoa học, trường Đại học khoa học, 97

48

Nâng cao vai trò của hội thẩm nhân dân trong bối cảnh cải`cách tư pháp hiện nay (2002),

2002

Thông tin tư pháp (7), tr.8.

49

Truất quyền hường di sản theo Điều 651 Bộ luật dân sự (2002),

2002

Thông tin tư pháp (1), tr.24.

50

Việc giải quyết tranh chấp tiền cọc trong hợp đồng mua bán nhà ở (2001),

2001

Thông tin tư pháp (7), tr. 17.

51

Việc cấp, sử dụng bản sao văn bằng, chứng chỉ của các trường, cơ sở đào tạo sẽ góp phần giảm tải yêu cầu công chứng (2002),

2002

Thông tin tư pháp (10), tr. 27 .

52

Sự cần thiết phải sửa đổi Luật đất đai hiện hành (2003)

2003

Thông tin tư pháp (11), tr. 24.

53

 

Sự cần thiết của việc ban hành Bộ luật tố tụng dân sự ở nước ta hiện nay (2004),

2004

Thông tin tư pháp (4), tr. 18

54

Tổ chức quản lý tập thể - vai trò quan trọng trong thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt nam hiện nay (2009),

2009

Thông tin tư pháp (3), tr. 18-20.

55

Sự phối hợp giữa Tòa án và các cơ quan có thẩm quyền khi thay đổi về hộ tịch trong trường hợp ly hôn hoặc hủy  kết hôn trái pháp luật (2008),  

2008

Thông tin tư pháp (1), tr. 23-24

56

Những vướng mắc khi giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán nhà ở (2007).

2007

Thông tin tư pháp (11), tr. 19-20

57

Hoàn thiện pháp luật về xét xử sơ thẩm vụ án kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay (2007), ,

2007

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (40), tr. 55., 2007, .

58

Cần hiểu thống nhất quy định về “cá nhân, cơ quan, tổ chức thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện”(2007). ,.

2007

Tạp chí Kiểm sát (số 9), tr.44-45, 2007,

59

Thực trạng và phương hướng đưa môn học Sở hữu trí tuệ vào giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay., .

2009

Tạp chí Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo, số 10/2009, tr.14-15., 2009,

60

Xác định thời điểm mở thừa kế khi giải quyết các trường hợp thừa kế.,

2009

Tạp chí Tòa án nhân dân (số 15- tháng 8/2009), tr. 31., 2009, .

61

Vai trò của sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các trường đại học,

2009

Tạp chí Khoa học, Đại học Huế (51), tr. 97., 2009, .

62

Tổ chức quản lý tập thể - vai trò quan trọng trong thực thi quyền tác giả, quyền liên quan ở Việt nam hiện nay

(2009

Thông tin tư pháp (3), tr. 18-20., 2009, .

63

 Thực tiễn hoạt động tư vấn và giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Thừa Thiên Huế,

2013

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia "Các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp, các tổ chức xã hội, cộng đồng và quyền con người", 2013, Trang: 61-70.

 

 

 

 

Các bài khác