TS. Hoàng Thị Hải Yến

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HOÀNG THỊ HẢI YẾN

Học hàm:                                                                     Học  vị Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014         

Chức vụ:  Bí thư chi bộ; Trưởng Khoa Luật Dân sự,  Trường đại học Luật - Đại học Huế

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: Lại Thế , Phú Thượng , Phú Vang , TT Huế

Điện thoại liên hệ: 0935849819       

Email:  yenhyh@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đh Khoa Học – Đh Huế  

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                                          Năm tốt nghiệp: 2000

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                                              Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Đh Luật Hà Nội liên kết Đh Luật Pantheon Assas- Paris II Cộng Hòa Pháp

Tiến sỹ chuyên ngành: Luật tư ( chuyên sâu luật dân sự)

Nơi đào tạo: ĐH Luật Montpellier 1- Cộng hòa Pháp                               Năm cấp bằng: 2014

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2000-2009

Khoa Luật Đh Khoa Học Huế

CBGD

2009-2010

Khoa Luật - ĐH Huế

Phó chủ tịch công đoàn Khoa Luật

2010 đến 2015

Khoa Luật - ĐH Huế

CBGD

2015 - nay Trường Đại học Luật - ĐH Huế Trưởng Khoa Luật Dân sự

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Thực trạng vi phạm điều kiện đăng ký kết hôn trên địa bàn Thành phố Huế

2005

Đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Một số ý kiến về thẩm quyền của UBND trong việc xác nhận cha, mẹ, con

2006

Tạp chí tòa án nhân dân (số 23)

2

Vấn đề về bình đẳng giới theo bộ luật hình sự 1999

2008

Tạp chí Tòa án nhân dân (số 10)

3

Bàn về khái niệm lỗi trong trách nhiệm dân sự ngoài hợp đồng

2012

Tạp chí Tòa án nhân dân (số 7)

4

Một số ý kiến về chế độ thai sản theo luật bảo hiểm xã hội 2006 trong lĩnh vực bình đẳng giới

2010

Tạp chí luật học (số 5)

5

Giáo trình: "Luật hôn nhân và gia đình"

2010

NXB Đại học Huế

6

Tương lai nào cho Luật hợp đồng châu Âu

2012

Thông tin pháp lý - Khoa Luật - Đại học Huế số 9/2012

7

Trách nhiệm dân sự trong trường hợp nhiều người cùng gây một thiệt hại theo pháp luật cộng hòa pháp

2013 Tạp chí Tòa án nhân dân số (số 1 và 2)
8 Quá trình xây dựng luật hợp đồng châu Âu – những thành tựu đạt được và rào cản đang tồn tại

2013

Tạp chí Luật học , số 6/2013
9 Bàn về “hành trình xúc động của người vợ sinh con từ tinh trùng của người chồng đã mất” dưới góc độ pháp lý

2014

Tạp chí Nghề luật, số 4
       

 

 

 

 

Các bài khác