ThS. Đỗ Thị Diện

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐỖ THỊ DIỆN

Học hàm:                                                                     Học  vị Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:       2011

Chức vụ:                

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ:                    

Điện thoại liên hệ: 0932.516.238       

Email:  dienkhoaluat@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Khoa Luật – ĐH KH Huế

Ngành học: Luật Dân sự                    

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2011

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:  Luật Kinh tế                                       Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 - 2015

Khoa Luật – Đại Học Huế

Giảng viên

2015 - nay Trường đại học Luật - Đại học Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT  

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng tòa án ở Việt Nam

 

2020-05-02 / 2020-05-02

Đề tài cấp Đại học Huế

Thành viên

2

Xây dựng bộ tình huống và giảng dạy thử nghiệm học phần Luật Sở hữu trí tuệ phù hợp với mục tiêu đào tạo của trường Đại học Luật, Đại học Huế

 

2018-01-01 / 2018-11-01

Đề tài cấp Cơ sở

Chủ nhiệm

3

Thực thi quyền tác giả trong các trường Đại học trên địa bàn Thừa Thiên Huế

 

2015-01-01 / 2015-01-01

Đề tài cấp Cơ sở

Thành viên

2.  Công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

 

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Một số giải pháp thúc đẩy đăng ký quyền sở hữu trí tuệ tại các trường đại học thuộc Đại học Huế

 

2019-11-28

Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp tỉnh

2

Hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ về bảo hộ tri thức truyền thống - Kinh nghiệm từ Trung Quốc và Ấn Độ

 

2019-10-01

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn

3

Một số vấn đề trong hợp đồng nhượng quyền thương mại và chuyển giao công nghệ theo pháp luật việt nam – kinh nghiệm của liên minh Châu Âu (EU)

 

2019-06-27

Hội thảo quốc tế

4

Tác động của Blockchain và trí tuệ nhân tạo tới Luật Sở hữu trí tuệ - Những giá trị tham khảo cho Việt Nam

 

2019-05-28

Hội thảo quốc gia

5

Các điều khoản linh hoạt của Hiệp định TRIPS với việc tiếp cận dược phẩm vì sức khoẻ cộng đồng - Khuyến nghị cách thức áp dụng đối với Việt Nam

 

2019-03-25

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn

6

Thẩm quyền của Tòa án đối với các tranh chấp hợp đồng tiêu dùng theo mẫu có yếu tố nước ngoài trong tương quan so sánh với pháp luật Nhật Bản

 

2018-11-30

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn

7

Thẩm quyền của Toà án đối với các tranh chấp hợp đồng tiêu dùng theo mẫu có yếu tố nước ngoài trong tương quan so sánh với pháp luật Nhật Bản

 

2018-09-14

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn

8

Giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ theo pháp luật Nhật Bản - Kinh nghiệm cho Việt Nam

 

2018-01-01

Hội thảo Quốc tế "Giải quyết tranh chấp dân sự và thương mại - Kinh nghiệm Nhật Bản và Việt Nam"

9

Bảo hộ sáng chế phương pháp chữa bệnh bằng thảo dược theo pháp luật Ấn Độ- Kinh nghiệm để hoàn thiện pháp luật Việt Nam

 

2018-01-01

Tạp chí Pháp luật và thực tiễn

10

Hợp đồng xuất bản tác phẩm theo pháp luật của Pháp - Kinh nghiệm cho Việt Nam

 

2018-01-01

Hội thảo quốc tế: Pháp luật hợp đồng- So sánh pháp luật Việt Nam và Pháp luật Pháp

11

Bảo hộ nhãn hiệu phi truyền thống - Những thách thức đặt ra cho pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

 

2018-01-01

Hội thảo Quốc tế Trường Đại học Luật Huế "Sự đối mặt của Pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21 - Phương hướng đổi mới pháp luật"

12

Bảo hộ sáng chế dược phẩm tiếp cận từ quyền con người theo pháp luật Ấn Độ và Trung Quốc, kinh nghiệm cho Việt Nam

 

2017-01-01

Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn

13

Thương mại hóa quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế - Nhìn từ góc độ trường đại học nói chung và Đại học Huế nói riêng

 

2017-01-01

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn

14

Hạn chế rủi ro đối với các doanh nghiệp sử dụng phần mềm không bản quyền khi TPP được vận hành

 

2016-01-01

kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia, Thực thi các cam kết pháp lý của Việt Nam trong các hiệp định thương mại tự do(FTAs) và vấn đề bảo vệ quyền sao chép trong bối cảnh hội nhập

15

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý theo pháp luật của Mỹ, Pháp và kinh nghiệm cho Việt Nam

 

2016-01-01

Tạp chí Nghề luật

16

Thương mại hoá quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế - nhìn từ góc độ các trường đại học nói chung và đại học Huế nói riêng

 

2016-01-01

Hội thảo khoa học, Thực trạng và giải pháp dịch vụ chuyển giao công nghệ ở Việt Nam hiện nay, Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

17

Doanh nghiệp Việt Nam với việc sử dụng phần mềm không bản quyền_Những rủi ro khi TPP có hiệu lực

 

2016-01-01

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Luật, Đại học Huế

18

Mối liên hệ gắn bó nhất trong Bộ luật dân sự 2015 dưới góc nhìn so sánh

 

2016-01-01

kỷ yếu hội thảo khoa học Khoa Luật Dân sự, Đại học Luật

19

Tầm quan trọngcủa quyền sở hữu trí tuệ trong chiến lược phát triển khoa học công nghệ

 

2015-01-01

Thông tin Hội đồng Nhân dân Thừa thiên Huế

20

Chế độ tài sản của vợ chồng theo Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

 

2015-01-01

Bản tin tư pháp Thừa thiên Huế

21

Hoàn thiện pháp luật về bảo hộ chỉ dẫn địa lý, kinh nghiệm từ các quốc gia phát triển

 

2015-01-01

Kỷ yếu hội thảo Cơ hội và thách thức về sở hữu trí tuệ khi Việt Nam tham gia TPP, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

22

Áp dụng Điều 168 Bộ luật tố tụng dân sự Trả lại đơn khởi kiện và hậu quả pháp lý

 

2014-01-01

Bản tin tư pháp thừa thiên Huế

23

Điều kiện bảo hộ và các hình thức tra cứu thông tin sáng chế theo pháp luật sở hữu trí tuệ.

 

2013-01-01

Hội nghị Khoa học trẻ - Khoa Luật, Đại học Huế

24

Bảo đảm quyền con người đối với hoạt động sáng tạo khoa học - công nghệ theo Hiến pháp 2013

 

2013-01-01

Hội thảo khoa học, khoa luật, Đại học Huế

25

Hoàn thiện các qui định về bảo hộ nhãn hiện hàng hóa theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam

 

2012-01-01

Hội nghị Khoa học Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Khoa Luật, Đại học Huế

26

Suy nghĩa về bảo hộ quyền tác giả đối với Sologan (Khẩu hiệu) hiện nay.

 

2012-01-01

Thông tin Pháp lý - Khoa Luật, Đại học Huế

 

Các bài khác