GV.ThS. Đỗ Thị Diện

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: ĐỖ THỊ DIỆN

Học hàm:                                                                     Học  vị Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:       2011

Chức vụ:                

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ:                    

Điện thoại liên hệ: 0932.516.238       

Email:  dienkhoaluat@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Khoa Luật – ĐH KH Huế

Ngành học: Luật Dân sự                    

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2011

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:  Luật Kinh tế                                       Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 - 2015

Khoa Luật – Đại Học Huế

Giảng viên

2015 - nay Trường đại học Luật - Đại học Huế Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Áp dụng Điểu 168 Bộ Luật Dân sự trả lại đơn khởi kiện và hậu quả pháp lí.

2014

 Bản tin Tư Pháp Thừa Thiên Huế

2

 Điều kiện bảo hộ và hình thức tra cứu thông tin sáng chế theo pháp luật Sở hữu trí tuệ.

2013

 Hội nghị Khoa học trẻ - Khoa Luật – ĐHH

3

 Hoàn thiện các qui định về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa theo pháp luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

 2012

 Hội nghị Khoa học hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay – Khoa Luật – ĐHH

4

 Suy nghĩ về bảo hộ quyền tác giả đối với Sologan (Khẩu hiệu) hiện nay.

 2012

 Thông tin pháp lý – Khoa Luật – ĐHH

 

 

 

 

Các bài khác