CN.Nguyễn Lương Sỹ

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG SỸ

Học hàm:                                                                     Học  vị: Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:       2016

Chức vụ:            

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: Thủy Xuân, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ: 0932 000 181     

Email:  nlsy9771@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngành học: Luật Kinh tế                 

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2016

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                                            Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1/2017 - nay

Trường Đại học Luật – Đại học Huế

Giảng viên 

     

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên NXB/Tạp chí

1

Những vướng mắc trong việc thực hiện chính sác và pháp luật về tái định cư qua thực tiễn một số dự án ở khu vực Trung Trung Bộ (Đồng tác giả)

2017

Hội thảo Chính sách và pháp luật về tái định cư – Đại học Luật, ĐH Huế và Trường Kinh doanh, ĐH Queensland

2

Bất cập trong bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với hàng nông sản theo pháp luật Việt Nam

2017

Tạp chí Pháp luật và Phát triển (số 1-2)

3

Một số vấn đề về hết quyền tác giả trong không gian ảo

2017

Tạp chí Khoa học xã hội và Nhân văn (tập 3, số 1b)

4

Bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm hình thành bởi trí tuệ nhân tạo

2018

Tạp chí Pháp luật và Thực tiễn (số 1)

 

Các bài khác