STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
271 Số 179, 191 QĐ-ĐHL ngày 09/10/2015 v 09/10/2015 Quyết định thành lập Hội đồng Tuyển dụng Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2015-2020
272 NĐ: 86/2015/NĐ-CP 02/10/2015 Nghị định Quy định về thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
273 TB: 36/TB-ĐHL-KTĐBCLGD 01/10/2015 Thông báo về việc hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
274 QĐ: 35/QĐ-ĐHL-KTĐBCLGD 28/09/2015 Quyết định phân công cán bộ xây dựng ngân hàng câu hỏi thi
275 TT: 36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015 Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ
276 CV: 892/ĐHH-ĐBCLGD 25/09/2015 Công văn về việc báo cáo kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học
277 QĐ: 172/QĐ-ĐHL 22/09/2015 Quyết định số 172/QĐ-ĐHL của ngày 22/9/2015 của Hiệu trưởng trường Đại học Luật về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Luật, Đại học Huế
278 QĐ: 168/QĐ-ĐHL 20/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu
279 QĐ: 169/QĐ-ĐHL 20/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng
280 Số 168/QĐ-ĐHL 20/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng nghiên cứu
281 Số 169 /QĐ-ĐHL 20/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Luật, chuyên ngành Luật Kinh tế theo định hướng ứng dụng
282 QĐ: 170/QĐ-ĐHL 10/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với hệ đào tạo đại học ngành Luật Kinh tế hệ chính quy
283 TT: 19/2015/TT-BGDĐT 08/09/2015 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân
284 QĐ: 165/QĐ-ĐHL 05/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo theo học chế niên chế đối với hệ đào tạo đại học ngành Luật hình thức Vừa làm vừa học
285 QĐ: 167/QĐ-ĐHL 05/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ đối với hệ đào tạo đại học ngành Luật hệ chính quy
286 QĐ: 169/QĐ-ĐHL 05/09/2015 Quyết định về việc ban hành chương trình đào tạo theo học chế niên chế đối với hệ đào tạo đại học bằng hai ngành Luật
287 Số: 4869/BGDĐT-CTHSSV 28/08/2015 Triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/08/2015 về việc Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật
288 VBHN: 02/VBHN-BGDĐT 05/08/2015 Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
289 QĐ: 955/QĐ-ĐHH 31/07/2015 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Đại học Huế
290 KH: 25/KH-ĐHL-KTĐBCLGD 23/07/2015 Kế hoạch Công tác Đảm bảo Chất lượng giáo dục năm học 2014-2015
291 QĐ: 01-QĐ/ĐU 07/07/2015 Quyết định số 01- QĐ/ĐU về việc thành lập các Ban và phân công công tác trong Đảng ủy
292 QĐ: 02- QĐ/ĐU 07/07/2015 Quy định Chức năng, nhiệm vụ các Ban của Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020
293 CV: 96/ĐHL-KTĐBCLGD 15/06/2015 Công văn về việc báo cáo tự đánh giá chất lượng trường
294 CV: 518/ĐHH-ĐBCLGD 08/06/2015 Công văn về việc cung cấp danh mục ngành đào tạo bổ sung hồ sơ gia nhập AUN
295 NQ 04/06/2015 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Luật lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020
296 QĐ: 120/QĐ-ĐHL 29/05/2015 Quyết định số 120/QĐ-ĐHL của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc ban hành chiến lược phát triển của Trường Đại học Luật, Đại học Huế giai đoạn 2015 - 2020, tầm nhìn 2030
297 Số 109/Q-ĐHL 25/05/2015 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa BGH
298 Số 77/TB-ĐHL 20/05/2015 Thông báo về việc Phân công nhiệm vụ và trách nhiệm trong BGH Trường ĐHL, nhiệm kỳ 2015-2020
299 QĐ: 86/QĐ-ĐHL 18/05/2015 Nội quy giảng đường
300 QĐ: 69/QĐ-ĐHL 11/05/2015 Quyết định Thành lập Hội đồng Thi đua- Khen thưởng Trường Đại học Luật, nhiệm kỳ 2015-2020
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây