STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
271 TT: 01/TT-BNV 18/11/2011 Thông tư Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
272 Luật số: 02/2011/QH13 10/11/2011 Luật Khiếu nại 2011
273 Luật số: 03/2011/QH13 10/11/2011 Luật Tố cáo 2011
274 QĐ: 1639/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 03/08/2011 Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học ở các đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Huế
275 TT: 27/2011/TT-BGDDT 26/06/2011 Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
276 TT: 19/2011/TT-BGDĐT 23/05/2011 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
277 QĐ: 518/QĐ-ĐHH-ĐTĐH 08/03/2011 Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học của Đại học Huế
278 ĐL 18/01/2011 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
279 Luật số: 58/2010/QH12 14/11/2010 Luật Viên chức 2010
280 Luật số: 56/2010/QH12 14/11/2010 Luật Thanh tra
281 CV: 2196/BGDĐT-GDĐH 21/04/2010 Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo
282 TT: 10/2009/TT-BGDĐT 06/05/2009 Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ
283 Luật số: 22/2008/QH12 12/11/2008 Luật Cán bộ, công chức 2008
284 TTLT: 23/2008/TTLT/BGDĐT 27/04/2008 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
285 QĐ: 13/2008/QĐ-BVHTTDL 12/03/2008 Quyết định số 13/2008/QĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể Thao Du lịch về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động thư viện trường Đại học
286 QĐ: 157/2007/QĐ-TTg 26/09/2007 Quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên
287 QĐ: 36/2007/QĐ-BGDĐT 27/06/2007 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
288 QĐ: 155/QĐ-BNV 22/02/2007 Quyết định số 155/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hội thư viện Việt Nam ngày 23 tháng 2 năm 2007
289 QĐ: 25/2006/QĐ-BGDĐT 25/06/2006 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (niên chế)
290 TT: 56/2003/TT-BVHTT 15/09/2003 Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa Thông tin về việc hướng dẫn chi tiết điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện
291 NĐ: 72/2002/NĐ-CP 05/08/2002 Nghị định của Chính phủ số 72/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 8 năm 2002 quy định chi tiết thi hành pháp lệnh thư viện
292 PL: 31/2000/PL/UBTVQH 27/12/2000 Pháp lệnh số 31/2000/PL/UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 28 tháng 12 năm 2000 về để xây dựng, bảo tồn, khai thác và sử dụng vốn tài liệu của thư viện, đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, thông tin, giải trí của nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về thư viện
293 NĐ: 30/CP 03/04/1994 Nghị định của Chính phủ về việc thành lập Đại học Huế
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây