Văn bản theo lĩnh vực: Kế hoạch - Tài chính

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 Số 387/QĐ-ĐHL 11/09/2017 Quyết định về việc thành lập Ban điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Luật
2 QĐ: 926/QĐ-ĐHH 01/09/2017 Quyết định 926/QĐ-ĐHH về việc sửa đổi điều 15 của quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 -2017 đến năm học 2020-2021 ban hành kèm theo Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH
3 TT: 40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị
4 QĐ: 1072/QĐ-ĐHH 01/09/2016 Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021
5 QĐ: 1072/QĐ-ĐHH 01/09/2016 Quyết định 1072/QĐ-ĐHH về việc quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020 -2021
6 CV: 4039/BGDĐT-KHTC 18/08/2016 Công văn điều chỉnh tăng học phí theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP và Nghị quyết số 77/2014/NQ-CP
7 QĐ: 72/QĐ-ĐHL 26/06/2016 Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Luật
8 QĐ: 58/2015/QĐ-TTg 17/11/2015 Quyết định quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp
9 NĐ: 16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
10 TT: 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
11 TT: 162/2014/TT-BTC 06/11/2014 Thông tư 162/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước
12 NĐ: 99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Nghị định 99/2014/NĐ-CP quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
13 VBHN: 17/VBHN-BTC 04/03/2014 Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hàn chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
14 TT: 01/2010/TT-BTC 06/01/2010 Thông tư 01/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ chỉ tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây