Văn bản theo chủ đề: Thông tư - TTLT

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 TT: 24/2017/TT-BGDĐT 10/10/2017 Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
2 TT: 22/2017/TT-BGDĐT 06/09/2017 Thông tư ban hành quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
3 TT: 40/2017/TT-BTC 28/04/2017 Thông tư 40/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tiêu hội nghị
4 TT: 06/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 Thông tư ban hành Quy chế đào tạo vừa làm vừa học trình độ đại học
5 TT: 07/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 Thông tư ban hành Quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
6 TT: 07/2017/TT-BGDĐT 15/03/2017 Thông tư ban hành quy định về liên kết đào tạo trình độ đại học
7 Số: 05/2017/TT-BGDĐT 25/01/2017 Thông tư ban hành quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy
8 TT: 26/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học; cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học
9 TT: 27/2016/TT-BGDĐT 30/12/2016 Thông tư quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục
10 TT: 23/2016/TT-BGDĐT 13/10/2016 Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi
11 TTLT: 14/2016/TTLT-BGDĐT-BLĐTBX 05/05/2016 Sửa đổi, bổ sung mục III của Thông tư liên tịch số 23/2008/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 28/4/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg ngày 14/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ
12 TT: 11/2016/TT-BGDĐT 11/04/2016 Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 TT: 09/2016/TT-BGDĐT-BTC-BLĐTBX 30/03/2016 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 86/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ
14 TT: 06/2016/BGDĐT 21/03/2016 Quy chế tuyển sinh đi học nước ngoài
15 TT: 04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
16 TT: 36/2015/TT-BLĐTBXH 28/09/2015 Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đối với người có công với cách mạng và con của họ
17 Số: 4869/BGDĐT-CTHSSV 28/08/2015 Triển khai Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/08/2015 về việc Phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự ATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật
18 VBHN: 02/VBHN-BGDĐT 05/08/2015 Thông tư quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
19 TT: 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 Thông tư Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và Quy trình xây dựng , thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
20 TT: 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
21 TT: 47/2014/TT-BGDĐT 31/12/2014 Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định chế độ làm việc đối với giảng viên
22 TT: 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC 15/10/2014 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học
23 TT: 15/2014/TT-BGDĐT 15/05/2014 Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ
24 TT: 08/2014/TT-BGDĐT 20/03/2014 Thông tư 08/2014/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Đại học vùng và các cơ sở giáo dục đại học thành viên
25 VBHN: 06/VBHN- BGDĐT 04/03/2014 Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học
26 TTLT:42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH 31/12/2013 Quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật
27 TT: 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trường đạo học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
28 TT: 04/2012/TT-BGDĐT 15/02/2012 Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ
29 TT: 27/2011/TT-BGDDT 27/06/2011 Ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
30 TT: 19/2011/TT-BGDĐT 24/05/2011 Thông tư ban hành mẫu bằng tốt nghiệp đại học
Danh mục văn bản

Người ký

Thể loại

Cơ quan ban hành

Phòng ban

Lĩnh vực

Liên kết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây