Thông báo về việc tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 của Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2018 của Đại học Huế, trường Đại
học Luật thông báo kế hoạch tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:
Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE