Thông báo về việc tuyển sinh lớp Bổ túc kiến thức (chuyển đổi) để dự thi Cao học ngành Luật kinh tế năm 2019

Trường Đại học Luật, Đại học Huế thông báo mở lớp Bổ túc kiến thức cho các đối tượng chưa có bằng tốt nghiệp đại học ngành Luật đủ điều kiện dự thi Sau đại học ngành Luật.

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác