Thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy, liên thông hệ vừa làm vừa học, đại học hệ vừa làm vừa học, bằng đại học thứ 2 hệ chính quy

Trường Đại học Luật, Đại học Huế tuyển sinh 2019,
Địa chỉ đào tạo: Trường Đại học Luật Huế, đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời hạn nhận hồ sơ: 18/04/2019
Thời gian thi tuyển: 20-21/04/2019
Địa điểm phát hành hồ sơ: Văn phòng tuyển sinh & truyền thông Trường Đại học Luật, hoặc sử dụng mẫu trực tiếp tải từ website
Liên hệ: Văn phòng tuyển sinh & truyền thông Trường Đại học Luật, Đại học Huế
SĐT: 02343.946997, DĐ: 0913.244.478
- Liên thông hệ vừa làm vừa học: chỉ tiêu 60
- Đại học hệ vừa làm vừa học: 60 chỉ tiêu
- Liên thông hệ đại học chính quy: chỉ tiêu 60
- Bằng đại học thứ 2 hệ chính quy: 100 chỉ tiêu
- Mẫu chung phiếu đăng ký các hệ:
 
Các bài khác