Thông báo gia hạn thời gian nhận hồ sơ dự thi cao học Luật

 

  1. Gia hạn thời gian nhận hồ sơ: gia hạn đến hết ngày 20 tháng 3 năm 2020
  2. Thời gian dự thi:

            Sáng ngày 25 tháng 4 năm 2020: thi môn Ngoại ngữ

            Chiều ngày 25 tháng 4 năm 2020: thi môn Luật thương mại

            Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2020: thi môn Lý luận Nhà nước và pháp luật

 

Các bài khác