Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh đại học Bằng 1 vừa làm vừa học - Bằng đại học thứ 2 - Liên thông đại học năm 2019

Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh đại học dùng cho thí sinh đăng ký dự tuyển các hình thức đào tạo là đại học bằng 1 vừa làm vừa học, bằng 2, liên thông đại học năm 2019.

Link tải phiếu đăng ký dự thi: http://bit.ly/Phieu-dang-ky-va-thu-nhan-ho-so

Trường Đại học Luật ban hành mẫu hồ sơ đăng ký thi tuyển, xét tuyển hệ đại học bằng hai, hệ liên thông và hệ vừa làm vừa học vào Trường Đại học Luật năm 2019. Thí sinh download và điền nội dung, bỏ vào bì hồ sơ và nộp về Văn phòng tuyển sinh Trường Đại học Luật: 
Địa chỉ: Văn phòng tuyển sinh, Trường Đại học Luật. Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế. ĐT: 0234.3946997 - 0974.751.181 - 0913.244.478  
E-mail: tuyensinh@hul.edu.vn.

 

Các bài khác