Seminar với chủ đề Due diligence under the hague rules in the technological era giữa Khoa Luật Quốc tế và GS. Victor Chago, chuyên gia về Luật Hàng hải, ĐH QG Singapore

Ngày 09/07/2018, Khoa Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật, Đại học Huế và GS.TS. Victo Hugo Chacon, chuyên gia về Luật Hàng hải, GS trường ĐH Panama, GS thỉnh giảng trường ĐH Quốc gia Singapore đã đồng tổ chức buổi seminar với chủ đề: “Due diligence under the hague rules in the technological era”. Seminar có sự tham gia đông đảo giảng viên Trường Đại học Luật, ĐHH và đại diện lãnh đạo các khoa Luật và các sinh viên Luật quan tâm đến dự.

Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rat Cha Tha Ni Thái Lan làm việc và giao lưu nền kiến thức về học thuật pháp luật và Hành chính Tư pháp với trường Đại học Luật - Đai học Huế

Ngày 21/03/2016, tại trường Đại học Luật - Đại học Huế, Trường Đại học Hoàng Gia Ubôn Rat Cha Tha Ni Thái Lan và Trường Đại học Luật - Đại học Huế đã tổ chức buổi làm việc và tọa đàm theo chương trình đự án thỏa thuận sự hợp tác giữa các nước Asean , giao lưu nền kiến thức về học thuật pháp luật và Hành chính - Tư pháp ở trường Đại học Luật - Đại học Huế

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE