Thông báo tuyển sinh đào tạo chương trình thứ hai (Bằng thứ hai - song bằng) hình thức đào tạo chính quy năm 2019

Sinh viên truy cập vào đường link sau để biết thêm thông tin chi tiết:

http://tuyensinh.hul.hueuni.edu.vn/News/Detail/thong-bao-tuyen-sinh-dao-tao-chuong-trinh-thu-hai-bang-thu-hai-song-bang-hinh-thuc-dao-tao-chinh-quy-nam-2019_20190626235904

Thông tin liên hệ: Văn phòng Tuyển sinh & Truyền thông Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, P. An Tây, Tp. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

SĐT: (0234)3.946997

Các bài khác