Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc gia " Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức đối với việc làm và quyền của người lao động ở Việt Nam"

THƯ MỜI

Viết bài tham dự Hội thảo quốc gia “Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức đối với việc làm và quyền của người lao động ở Việt Nam”

 

Theo thỏa thuận hợp tác về việc đồng tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Hiệp định CPTPP: Cơ hội và thách thức đôi với việc làm và quyên của người lao động ở Việt Nam” giữa trường Đại học Luật, Đại học Huế với Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế, Hiệu trưởng trường Đại học Luật kính mời các nhà khoa học viêt bài tham dự Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm tạo ra diễn đàn học thuật,thảo luận và trao đổi về các cam kết của Việt Nam về lao động trong Hiệp định CPTPP, những thuận lợi và khó khăn trong việc bảo đảm quyền của người lao động, cũng như thách thức và cơ hội để người lao động tiếp cận thị trường lao động khi Hiệp định CPTPP có hiệu lực thực thi, từ đó, tạo lập một kênh trao đổi, chia sẻ tri thức học thuật, thực tiễn thực hiện quyền của người lao động, thực tiễn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động của Công đoàn Việt Nam.

- Địa điếm và thời gian tố chức:

        + Địa điểm:Nhà khách Công đoàn Việt Nam tại Huế 79 Nguyễn Sinh Cung, thành phố Huế.

        + Thời gian dự kiến: Ngày 31 tháng 7 năm 2018 Thòi hạn và địa chỉ gửi bài:

- Thời hạn gửi bài:

       + Gửi bài tóm tắt trước ngày: 15/6/2018

       + Gửi bản toàn văn trước ngày 15/7/2018

- Bài viết bao gồm:

       + Tóm tắt bài viết bằng tiếng Việt /Từ khóa bài viết bàng tiếng Việt

       + Danh mục tài liệu tham khảo

- Địa chỉ gửi bài:

        Phòng KHCN-MT-HTQT,Trường Đại học Luật, Đại học Huế, đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, thành phố Huế

        Điện thoại: (0234)3935665 - Fax: (0234)3935299

        Email: lenga69@gmail.com hoặc cuongdangcong@gmail.com

        Liên hệ: Đặng Công Cường (DĐ: 0985555612)

 

Click vào file đính kèm để xem

Đính kèm:
Các bài khác