Thông báo điều động sinh viên tham dự Ngày hội việc làm năm 2018

           Thực hiện kế hoạch số 01/KH-ĐHL ngày 24/04/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật về việc tổ chức ngày hội việc làm năm 2018, Hiệu trưởng điều động sinh viên tham dự như sau:

- Thời gian: ngày 06/5/2018.

+ Từ 07h00’: Điều động toàn thể sinh viên Luật K38 tham dự.

+ Từ 13h30’: Điều động toàn thể sinh viên Luật Kinh tế K38 tham dự.

- Địa điểm: Hội trường B, Trường Đại học Luật.

- Thành phần:  Khách mời (UBND tỉnh và các sở ban, ngành; lãnh đạo Đại học Huế và các ban chức năng; các nhà tuyển dụng, cựu sinh viên...); trưởng, phó các đơn vị trực thuộc trường; toàn thể sinh viên K38.

Yêu cầu sinh viên

- Sinh viên tham dự ngày hội việc làm phải có mặt đúng thời gian, địa điểm quy định; thực hiện theo sự điều hành của Trung tâm Thực hành Luật – QHDN và Phòng CTSV. Những sinh viên không tham dự sẽ bị trừ điểm 30% điểm chuyên đề thực tập tốt nghiệp và trừ điểm, hạ bậc rèn luyện học kỳ II năm học 2017 – 2018.

- Lớp trưởng duy trì nề nếp trong thời gian tổ chức ngày hội (yêu cầu sinh viên đeo thẻ để điểm danh); lập danh sách sinh viên vắng gửi về Phòng CTSV và Trung tâm Thực hành Luật và QHDN sau khi chương trình kết thúc.

Đính kèm:
 scan0049.pdf (685.72 KB)
Các bài khác