Kiểm tra điểm TBC tích lũy K38 xét tốt nghiệp

Ngày 07/6/2018. Hội đồng xét tốt nghiệp K38 đã họp để xét đủ điều kiện tốt nghiệp đối với sinh viên K38. Đề nghị sinh viên vào tài khoản cá nhân phần mềm QLGD kiểm tra lại điểm TBC tích lũy của toàn khóa học. Nếu có sai sót liên hệ Phòng Khảo thí - ĐBCLGD để điều chỉnh (ĐT: 0234.3946999 - 0983844646)

Luật K38

Luật Kinh tế K38

Các bài khác