Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19)

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Kế hoạch số 197/KH-ĐHH về xử trí phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) đối với sinh viên Đại học Huế quay trở lại học tập. Nội dung như sau:

Click fie Đính kèm để xem.

Đính kèm:
Các bài khác