Kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập

Ngày 22/02/2021, Đại học Huế ban hành Công văn số 205/ĐHH-VP về kế hoạch đón tiếp sinh viên trở lại Huế học tập sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 của một số tỉnh, thành phố. Sau khi trở lại học tập tại Huế, sinh viên thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng Hue-S như sau:

Ngày khai báo HUE-S lần 1: 24/02/2021

Ngày khai báo HUE-S lần 2: 27/02/2021

Ngày về Huế/ Ngày xét nghiệm (nếu có): 01/03/2021.

Click Tải về để xem chi tiết.

Đính kèm:
Các bài khác