Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học

Ngày 02/12/2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5210/BGDĐT-GDTC về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong trường học.
Click file đính kèm để xem nội dung

Đính kèm:
Các bài khác