Thông báo thời khóa biểu học phần Luật Hôn nhân và gia đình (LUA3052) các nhóm từ 3 đến 8 (Luật học K39C đến K39K)

Phòng Đào tạo thông báo cho sinh viên các lớp Luật học K39C đến Luật học K39K thời khóa biểu học phần Luật Hôn nhân và gia đình (LUA3052) từ nhóm 3 đến nhóm 8 (ghép thành 02 nhóm), trong đó tối thứ 2, tiết 9-10 (ngày 20/03/2017), 02 nhóm ghép Luật Hôn nhân và gia đình sẽ học buổi định hướng học tập theo yêu cầu của giảng viên tại Hội trường B. Sinh viên click vào thông báo để xem chi tiết thời khóa biểu.

Thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2016-2017 các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40 (cập nhật ngày 08/09/2016)

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40 thời khóa biểu Học kỳ I, năm học 2016-2017 đã được điều chỉnh. Sinh viên các Khóa kiểm tra lại TKB tương ứng của lớp mình để đi học đúng lịch. Với sinh viên Khóa 38 và 39 thì đối chiếu trong tài khoản tín chỉ (hoặc trong tập tin đính kèm), còn với sinh viên Khóa 37 và 40 do chưa có lịch trong tài khoản tín chỉ nên đối chiếu trực tiếp với tập tin đính kèm.

Thông báo thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2015-2016 của các khối lớp Khóa K37, K38, K39

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Luật thông báo đến sinh viên thuộc các khối lớp Khóa K37, K38, K39 thời khóa biểu học kỳ II, năm học 2015-2016. Các sinh viên truy cập vào tài khoản tín chỉ của mình để xem chi tiết hoặc tải file đính kèm tương ứng với khối lớp của mình để xem TKB tổng quát theo tuần. Đối với các khối lớp K37 và K38, các học phần còn lại sẽ bắt đầu vào dợt 2, dự kiến vào giữa tháng 04/2016

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE