Tọa đàm "Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết đinh"

Chiều ngày 26/10/2020, Trường Đại học Luật tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề: "Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết đinh".

Tham dự tọa đàm gồm có các cán bộ lãnh đạo, quản lý các đơn vị trong trường Đại học Luật.

Tại buổi tọa đàm, báo cáo viên PGS.TS. Lê Thanh Sơn, đã chia sẻ một số kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm trong việc ra các quyết định quản lý hành chính; các thao tác nhằm nhận diện vấn đề, xác định mục tiêu, tình huống nguyên nhân và đề xuất các giải pháp tối ưu để xử lý, giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trong trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Buổi tọa đàm đã góp phần gợi mở, giúp các cán bộ quản lý của Nhà trường có cơ sở, để tiếp tục nghiên cứu, bồi dưỡng, trang bị những hiểu biết và phát triển năng lực quản lý, điều hành theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần xây dựng Nhà trường không ngừng lớn mạnh./.

Các bài khác