Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế với Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Ngày 15/12/2020, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác với với Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Tham gia lễ ký kết, về phía Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc Viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng các quý Thầy Cô trong đoàn công tác. Về phía Trường Đại học Luật, Đại học Huế có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng, TS. Nguyễn Hồng Sơn, Chủ tịch Hội đồng trường cùng các đồng chí trong Ban Giám hiệu, trưởng các phòng chức năng, khoa, trung tâm trực thuộc.

* PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng và Ông Phạm Văn Đức, GĐ Học viện ký kết văn bản thỏa thuận

Phát biểu tại lễ ký kết, PGS. TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng và Ông Phạm Văn Đức, Giám đốc đã thống nhất về nội dung hợp tác trong các lĩnh vực: tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; trao đổi giảng viên; chia sẻ, tham vấn giữa hai bên về kinh nghiệm xây dựng chương trình, giáo trình tài liệu, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng và phát triển chương trình liên kết đào tạo, bồi dưỡng vì lợi ích của cả hai Bên; nghiên cứu khoa học; thực tập nghề nghiệp; công tác tuyển sinh; chia sẻ thông tin thư viện và các lĩnh vực khác với các hoạt động cụ thể sau đây: (1) Hợp tác trong đào tạo cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành, chuyên ngành theo năng lực và nhu cầu, thế mạnh của hai Bên; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng có nhu cầu. (2) Trao đổi, giới thiệu chuyên gia, giảng viên có năng lực về chuyên môn, giỏi kỹ năng nghề nghiệp và phương pháp sư phạm, đảm bảo khả năng có thể thực hiện được các nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn sinh viên, học viên sau đại học và công nhận giờ giảng dạy của hai Bên (3) Phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu và phương pháp đào tạo, bồi dưỡng (4) Hợp tác nghiên cứu, xây dựng, phát triển và tham gia tổ chức thực hiện các chương trình đào tạo cử nhân luật, các chương trình đào tạo cử nhân, thạc sỹ đáp ứng yêu cầu nguồn lực tư pháp; xây dựng các chương trình đào tạo để công nhận tín chỉ đào tạo của hai Bên (5) Hợp tác tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu các cấp, biên soạn giáo trình, học liệu, tổ chức hội thảo trong nước và quốc tế. Hai Bên cam kết thúc đẩy việc tham gia của các giảng viên, học viên và các đối tác của mỗi Bên vào các hội nghị, tọa đàm và trao đổi do các Bên tổ chức, viết bài cho Tạp chí. Với sự đồng thuận chung, hai Bên cùng tổ chức, luân phiên tổ chức hoặc mời đại diện của nhau tham gia hội nghị, tọa đàm, hội thảo khoa học; tổ chức giới thiệu và tham gia đấu thầu các đề tài nghiên cứu khoa học của nhau; xây dựng và phát triển các chương trình nghiên cứu khoa học ứng dụng phục vụ công cuộc cải cách tư pháp (6) Hai Bên thông báo cho nhau theo định kỳ hàng năm danh mục các ấn phẩm xuất bản của mình. Các tài liệu có chất lượng của mỗi Bên sẽ được lựa chọn và chuyển cho Bên kia dưới dạng tệp dữ liệu điện tử hoặc đĩa CD-Rom (7) Hai Bên cùng nhau tổ chức các buổi tọa đàm, trao đổi và thực hiện kỹ năng tư vấn pháp luật, soạn thảo văn bản tư vấn, tố tụng tuỳ theo nhu cầu thường kỳ hoặc đột xuất của từng Bên (8) Hai Bên cam kết tổ chức tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của nhau đến sinh viên, học viên (9) Các hoạt động và hình thức hợp tác khác phù hợp với nhu cầu và khả năng của mỗi Bên được xác định trong quá trình thực hiện Bản thỏa thuận này (10) Hàng năm, hai Bên có thể cùng nhau tham gia các hoạt động phong trào giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của các bên khi được mời tham dự.

* Hai đơn vị tặng quà lưu niệm

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác năm 2020, là cơ sở và nền tảng cho công tác Hợp tác trao đổi có hiệu quả và lâu dài giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Học viện Khoa học xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Các bài khác