Kết quả Đào tạo giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Trường Đại học Champasak nước CHDCND Lào

Trên cơ sở chuyến thăm và làm việc giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế và Đại học Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngày 12/5/2017, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm nâng cao công tác tuyển sinh, quản lý đào tạo, các chế độ cho lưu học sinh Lào và trao một số suất học bổng học tập như học bổng toàn phần, học bổng bán phần cho lưu học sinh Lào khi tham gia học bậc đại học và sau đại học tại Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Năm 2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã cấp học bổng đào tạo sau đại học bao gồm chi phí lưu trú, đi lại và học tập cho 02 giảng viên Khoa Luật và quản trị, Đại học Champasak tham gia Khóa cao học Luật 2018 – 2020, chuyên ngành Luật Kinh tế gồm: Khammai Vonchalern và Vixay Kedchanh.

Ngoài ra, sau chuyến công tác nói trên đã có 03 học viên đang công tác tại các cơ quan pháp luật của nước CHDCND Lào tham gia Khóa cao học Luật 2018 – 2020, chuyên ngành Luật Kinh tế gồm:

-   Songka Khiemmanykhanxay – Thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Salavan.

-   Thidavone Outhianthamala: Uỷ ban Nhân dân huyện Pathumphone, tỉnh Champasak.

-   Silavongsa Phoutsavanh: Công an kinh tế tỉnh XêKong.

Sau thời gian nghiên cứu học tập trực tiếp tại Trường  Đại học Luật, Đại học Huế và đăng ký đề tài luận văn các học viên đã hoàn thành việc viết luận văn tốt nghiệp. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid – 19 phức tạp không thể bảo vệ trực tiếp tại Việt Nam, ngày 24/8/2020 Trường Đại học Luật đã tổ chức Hội đồng chấm luận văn trực tuyến cho 05 học viên nói trên.

Hội đồng đánh giá các chủ đề mà 05 học viên Lào lựa chọn nằm trong lĩnh vực pháp luật kinh doanh thương mại Việt Nam, có so sánh với pháp luật Lào và những kinh nghiệm cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Lào về kinh doanh thương mại mang giá trị thực tiễn cao

Cũng trong năm 2018, hai trường cũng đã tổ chức 1 Hội thảo khoa học về pháp luật giữa Việt Nam – Lào. Trên cơ sở các kết quả hợp tác này, Trường Đại học Luật và Đại học Champasak nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tiếp tục tăng cường hợp tác khoa học và mở rộng quy mô đào tạo trong những năm tiếp theo./.

 

 

 

Các bài khác