Hội nghị triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo

Sáng ngày 25/05/2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị triển khai tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo. Đến dự hội nghị có PGS.Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, ban giám hiệu; trưởng các phòng chức năng, khoa, trung tâm trực thuộc; cán bộ phụ trách về công tác đảm bảo chất lượng và toàn thể giảng viên Nhà trường tham dự.

* ThS. Lê Phước Sơn

ThS.GVC. Hoàng Đình Huề

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe ThS. Lê Phước Sơn, Cán bộ Trường Đại học Luât, Đại học Huế trình bày tổng quan về kiểm định chất lượng; Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục CT ĐT theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Hướng dẫn tự đánh giá chất lượng CTĐT theo Bộ tiêu chuẩn. ThS.GVC. Hoàng Đình Huề, Nguyên Trưởng phòng Khảo thí – ĐBCLGD Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế trình bày nội hàm và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí, tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ GDĐT; hướng dẫn kỹ thuật thu thập, xử lý thông tin, minh chứng phục vụ cho tự đánh giá CTĐT; hướng dẫn kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá chất lượng CTĐT.

Kết thúc hội nghị, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu, quán triệt và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, các đơn vị triển khai thực hiện trong thời gian tới có hiệu quả./.

Các bài khác