Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019

Ngày 07/9/2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019. Đến dự hội nghị, có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng Nhà trường.

* PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, thay mặt lãnh đạo Nhà trường, báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018; triển khai kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019 với các nhiệm vụ trọng tâm: “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ  cụ thể các đơn vị; xây dựng  đề án tự chủ đại học theo đúng lộ trình, quy định của Đại học Huế; nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế và yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; hỗ trợ khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp cho sinh viên; nâng cao chất lượng giáo dục và các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; thực hiện nghiêm kỷ cương, nền nếp, dân chủ trong Nhà trường, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh,  thân thiện”,…

* ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Trưởng phòng TC-HC-Thư ký Hội đồng trường

ThS. Nguyễn Văn Kiệm, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trường báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Trường năm học 2017-2018 và Kế hoạch, nhiệm vụ  năm học 2018-2019.

* ThS. Nguyễn Sơn Hà, Phó Trưởng phòng KT-ĐBCLGD

ThS. Nguyễn Sơn Hà, Phó Trưởng phòng Khảo thí – ĐBCLGD báo cáo kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở đào tạo sau đánh giá theo khuyến nghị của Đoàn đánh giá ngoài.

Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp vào bản dự thảo kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019, trong đó, ý kiến của các cán bộ viên chức tập trung nêu và góp ý cho các tồn tại và phương hướng ở các mặt công tác, như: “Quản lý chuyên môn, nề nếp, thực hiện kế hoạch đào tạo tại các cơ sở liên kết; công tác khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế; đánh giá thực trạng, giải pháp về công tác tuyển sinh của Nhà trường trong thời gian tới mang lại hiệu quả tốt hơn”.

Kết luận hội nghị, PGS.TS. Đoàn Đức Lương ghi nhận các ý kiến góp ý thẳng thắn, cởi mở của cán bộ viên chức tham dự hội nghị để Trường Đại học Luật ngày càng phát triển và khẳng định: trong năm học qua, Trường Đại học Luật, Đại học Huế đạt được nhiều kết quả, với năng lực, tâm huyết của công chức, viên chức và người lao động, năm học 2018 - 2019, Trường Đại học Luật, Đại học Huế hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà hội nghị đã đề ra.

Nhân dịp này, BTV Đảng ủy công bố Quyết định và trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Kiệm.

* Lãnh đạo Nhà trường trao Quyết định Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và tặng hoa chúc mừng

 

 

Các bài khác