Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019

 

Ngày 19/11/2018, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức năm học 2018-2019. Đến dự hội nghị, về phía Đại học Huế có TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đốc Đại học Huế; PGS.TS. Nguyễn Duân, Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế. Về phía Trường Đại học Luật có PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội CCB; Trưởng, phó các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng.

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng Nhà trường thay mặt Đoàn chủ tịch, báo cáo tổng kết, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017-2018; phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019 với các nhiệm vụ trọng tâm: “Hoàn thiện Đề án tự chủ đại học trình cơ quan có thẩm quyền xem xét; Hoàn thiện báo cáo tự đánh giá chất lượng 2 chương trình đào tạo; Triển khai hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế có hiệu quả theo kế hoạch, chương trình tổng thể.

* ThS. Nguyễn Tài Năng, Trưởng phòng KH-TC

* TS. Lê Thị Thảo, báo cáo hoạt động Thanh tra nhân dân

Hội nghị cũng nghe báo cáo công tác tài chính năm học 2017-2018, kế hoạch tài chính năm học 2018-2019; hoạt động thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2019.

* TS. Trương Quý Tùng, Phó Giám đóc ĐHH

Tại Hội nghị, TS. Trương Quý Tùng, Phó giám đốc Đại học Huế thay mặt lãnh đạo Đại học Huế phát biểu chỉ đạo, ghi nhận và đánh giá những thành quả mà Trường Đại học Luật đạt được trong năm học qua; vai trò lãnh đạo của Nhà trường đã có những thành tích nổi bật trong công tác xây dựng đội ngũ, công tác đào tạo, khẳng định thương hiệu, uy tín cơ sở đào tạo Luật, góp phần xây dựng Trường Đại học Luật từng bước ổn định và phát triển. Trong báo cáo đã đưa ra 3 nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019, qua đó TS. Trương Quý Tùng, nhấn mạnh các vấn đề để Nhà trường triển khai, thực hiện tiếp theo: Công tác cải cách hành chính, phải triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ viên chức Nhà trường với một cách đồng bộ và có hiệu quả; Công tác tuyển sinh phải duy trì thường xuyên theo kế hoạch của Nhà trường,..

* ThS. Trần Thị Nhật Anh, trình bày tham luận

TS. Đào Mộng Điệp, báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý

Hội nghị đã lắng nghe 2 tham luận với các nội dung: “Công tác tự chủ đại học; Công tác Đào tạo và quảng bá tuyển sinh; ngoài 2 bài tham luận, các ý kiến thảo luận trực tiếp tại hội nghị đề xuất các giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ có hiệu quả.

Kết luận hội nghị, PGS.TS. Đoàn Đức Lương, thay mặt Đoàn chủ tịch trả lời các ý kiến của cán bộ, viên chức đã đề cập; kết luận những nội dung chính của hội nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức đoàn kết, thực hiện hiệu quả nghị quyết hội nghị.

 

Các bài khác