Đảng bộ Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Trường Đại học Luật, Đại học Huế sẽ được tổ chức trong 2 ngày (25-26/6/2020).

Để bảo đảm cho công tác được triển khai tốt, đúng quy định và hiệu quả, Đảng bộ Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã tổ chức làm việc với các Chi ủy Chi bộ trực thuộc về kế hoạch, nội dung chương trình đại hội. Đến nay, tất cả các Chi bộ trực thuộc Trường đã hoàn tất công tác Đại hội, thông báo và quán triệt quy định đến tất cả các đảng viên tham dự Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 về thời gian, nội dung, trang phục và các yêu cầu khác.

Để bảo đảm cho công tác tổ chức được hiệu quả, Đảng ủy Trường đã thành lập các Tổ công tác bao gồm: Tổ cơ sở vật chất và phục vụ Đại hội; Tổ truyền thông Đại hội; Tổ đón tiếp Đại hội; Tổ chuẩn bị hồ sơ Đại hội; Tổ văn nghệ với các nhiệm vụ và yêu cầu đối với từng thời gian cụ thể sẵn sàng cho công tác phục vụ Đại hội.

Đối với công tác xây dựng văn kiện đại hội, Đảng ủy đã chú trọng đến nội dung chính: Xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng cấp trên. Văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường đã được soạn thảo, thảo luận, góp ý đúng quy trình, đúng quy định và bảo đảm các yêu cầu nội dung gắn với các hoạt động của Nhà trường.

 Mặt khác, công tác tuyên truyền cho công tác Đại hội cũng được lan tỏa thông qua việc đặt đăng báo Thừa Thiên Huế, thông tin đến cán bộ, viên chức, đảng viên Nhà trường, công tác trang trí, băng rôn chào mừng Đại hội cũng được hoàn tất.

 Với những công tác trên, tinh thần chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ để tiến hành Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Trường Đại học Luật, Đại học Huế tích cực, hiệu quả qua chủ đề của Đại hội: “Phát huy sức mạnh toàn Đảng bộ, xây dựng Trường Đại học Luật, Đại học Huế trở thành cơ sở đào tạo Luật có thương hiệu trong cả nước và khu vực, góp phần đưa Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

                                                                                                                                              Tổ truyền thông Đại hội

Các bài khác