Thông báo về việc viết bài tham dự Hội thảo quốc tế “Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam”

Theo Thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức Hội thảo quốc tế về chủ đề “Các cơ chế pháp lý kiểm soát quyền lực nhà nước trên thế giới và ở Việt Nam” giữa Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Champasack của Lào. Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Hiệu trưởng tại cuộc họp Ban tổ chức Hội thảo ngày 24/05/2017, Phòng KHCNMT-HTQT đã có Thông báo số 28/TB-KHCN ngày 25/5/2017 về việc lùi thời gian nhận bài cho Hội thảo. Tuy vậy, đến thời điểm hiện tại đã là tháng 9/2017 nhưng số lượng bài gửi về cho hội thảo còn quá ít.

Thông tin chi tiết xem ở file đính kèm

Đính kèm:
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE