Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Chủ nhật,
18/08/2019
07:00

* Đón tiếp tân sinh viên Luật K43 nhập học.

(Sáng: ngành Luật lúc 07giờ 00, chiều: ngành Luật kinh tế lúc 13giờ 30).

Ban tổ chức và tổ giúp việc theo Quyết định số 369/QĐ-ĐHL ngày 08/8/2019 của Hiệu trưởng.

Hội Trường B, Trường Đại học Luật, ĐHH
Thứ sáu,
23/08/2019
14:00

* Đoàn kiểm tra số 3 Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy Trường Đại học Luật về công tác cán bộ giai đoạn từ 9/2015 - 9/2019.

- Thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ số 1817-QĐ/BTCTU.

- Đại diện Đảng ủy ĐHH;

- Các đồng chí Đảng ủy viên và chuyên viên VP Đảng ủy Trường ĐH Luật.

Phòng họp Nhà A1
Thứ bảy,
24/08/2019
08:30

* Khai giảng lớp “Đào tạo nghề Công chứng khóa 21 tại tỉnh Thừa Thiên Huế”

* Học viện Tư pháp:

- Giám đốc Học viện Tư pháp;

- Đại diện phòng Đào tạo và Công tác học viên;

- Đại diện Khoa Công chứng;

- Cán bộ giảng dạy.

* Trường Đại học Luật:

- Đại biểu theo giấy mờ;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các đơn vị;

- Trung tâm TVPL&ĐTNH: Toàn thể cán bộ;

- Học viên lớp đào tạo nghề Công chứng khóa 21;

- Cơ quan báo, đài địa phương.

Hội Trường B, Trường Đại học Luật, ĐHH