Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ bảy,
17/04/2021
07:00

* ĐHH: Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021

- Từ 07g00: Cán bộ tập trung họp Hội đồng;

- Từ 09g00: Thi môn Ngoại ngữ.

Ban Coi thi theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTSSĐH ngày 25/02/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Sư phạm, số 32 và 34 Lê Lợi, TP Huế; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị
07:30

* Cuộc thi “Sinh viên sáng tạo và quyền sở hữu trí tuệ”

- Đại biểu theo giấy mời;

- Trưởng, Phó các Khoa chuyên môn;

- Giảng viên quan tâm đến cuộc thi;

- Đại diện đội thi đến từ các Trường Đại học khu vực miền Trung và Tây Nguyên: Trường Đại học Luật, Đại học Huế; Đại học Duy Tân, Đà Nẵng ; Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng và Đại học Đông Á, Đà Nẵng.

- Sinh viên ngành Luật và ngành Luật Kinh tế Trường Đại học Luật, Đại học Huế.

Hội trường nhà E, Trường Đại học Luật
13:00

* ĐHH: Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021 (Thi môn Cơ sở ngành)

Ban Coi thi theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTSSĐH ngày 25/02/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Sư phạm, số 32 và 34 Lê Lợi, TP Huế; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị
Chủ nhật,
18/04/2021
06:00

* ĐHH: Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1/2021 (Thi môn Chủ chốt)

Ban Coi thi theo Quyết định số 12/QĐ-HĐTSSĐH ngày 25/02/2021 của Hội đồng tuyển sinh sau đại học

Trường Đại học Sư phạm, số 32 và 34 Lê Lợi, TP Huế; Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, TP Đông Hà, Quảng Trị
Thứ hai,
19/04/2021
07:30

* 7:30 - 9:30 h: Giao ban Ban Giám đốc với Hiệu trưởng/Viện trưởng các Đơn vị thành viên.

* 9:30-11:00 h: Họp dự thảo một số kết luận thanh tra.

* Trường Đại học Luật:

* 7:30 - 9:30h

- PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng.

* 9:30 - 11:00 h:

- Hiệu trưởng, Trưởng phòng Đào tạo.

Phòng họp Giám đốc Đại học Huế, số 03 Lê Lợi
14:30

* Công đoàn Trường họp triển khai công tác quý II/2021và chuẩn bị kế hoạch công tác quý III/2021

Ban Chấp hành Công đoàn trường và các đồng chí Chủ tịch các Công đoàn bộ phận.

Phòng họp Nhà A1
Thứ tư,
21/04/2021
07:00

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương

Thứ năm,
22/04/2021
08:00

* Họp Hội đồng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Toàn thể thành viên Hội đồng Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ sáu,
23/04/2021
08:00

* ĐHH: Họp Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026

TS. Nguyễn Hồng Sơn và TS. Hồ Thị Vân Anh - Thành viên Hội đồng Đại học Huế theo Quyết định số 1117/QĐ-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ