Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ ba,
26/01/2021
09:30

 

* Họp triển khai công tác thực tập 

 

 

 Ban Giám hiệu, trưởng, phó các khoa, đại diện phòng đào tạo, trợ lý đào tạo các khoa.

(Trung tâm thực hành Luật chuẩn bị nội dung).

 

Phòng Hội thảo Nhà A1
10:30

* Gặp mặt đại diện BCS sinh viên lớp Luật K.20 tại Đại học Đông Á

Đại diện lãnh đạo các phòng: Đào tạo, Khảo thí-B ĐCLGD và Công tác sinh viên và các chuyên viên liên quan.

Phòng Hội thảo Nhà A1
15:00

* Tổ chức chương trình: "Tết sẻ chia - Gắn kết yêu thương"

 Ban Giám hiệu; Chủ tịch Hội đồng Trường; Trưởng các đơn vị; Ban chấp hành Đoàn TN - Hội SV; Sinh viên nhận quà tết.

Hội trường Nhà E Trường Đại học Luật, Đại học Huế
Thứ tư,
27/01/2021
08:30

* Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của chủ nhiệm ThS.Ngô Phước Long (PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, chủ tịch hội đồng)

Theo Quyết định số 710/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên.

Phòng Hội thảo Nhà A1
09:30

* Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của chủ nhiệm Lò Văn Linh (PGS.TS. Đoàn Đức Lương, chủ tịch hội đồng)

Theo Quyết định số 706/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên

Phòng Hội thảo Nhà A1
10:30

* Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Trường của chủ nhiệm ThS. Hồ Thị Phượng (PGS.TS. Đoàn Đức Lương, chủ tịch hội đồng)

Theo Quyết định số 709/QĐ-ĐHL ngày 31/12/2020 của Hiệu trưởng; Chủ nhiệm đề tài và các thành viên

Phòng Hội thảo Nhà A1
15:00

* ĐHH: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Luật

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ năm,
28/01/2021
09:15

*Hội nghị tổng kết hoạt động Truyền thông và tuyển sinh năm 2020

 

- Đại biểu theo giấy mời;

- Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường, Chủ tịch Công đoàn, Chủ tịch Hội CCB, Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên;

- Trưởng, phó các đơn vị; Tổng biên tập, Phó tổng biên tập, Ban biên tập tạp chí;

- Thành viên tổ tuyển sinh;

- Các cá nhân được khen thưởng Truyền thông và tuyển sinh năm 2020 (Theo Quyết định số 68/QĐ-ĐHL ngày 25/01/2021 của Hiệu trưởng).

Hội trường Nhà E Trường Đại học Luật, Đại học Huế
14:00

* ĐHH: Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

* Trường Đại học Luật:

- Đ/c Nguyễn Duy Phương, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Ban Tuyên giáo và văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ Tp. Huế.
15:00

* Họp Hội đồng thông qua đề cương Giáo trình Tư pháp quốc tế, Chủ biên: TS. Vũ Thị Hương (Hình thức họp: Online)

Theo Quyết định của Hiệu trưởng

Phòng Hội thảo Nhà A1
Thứ bảy,
30/01/2021
08:00

* Lễ Bế giảng lớp Đào tạo nghề Luật sư, nghề Công chứng năm 2019

 - Học viện Tư pháp: Lãnh đạo Học viện Tư pháp, Trưởng phòng Đào tạo và chuyên viên phòng chức năng.

- Sở Tư Pháp: Đại diện Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Trường Đại học Luật, Đại học Huế: Ban Giám hiệu, đại diện các đơn vị có liên quan.

- Đại diện một số văn phòng Luật sư, văn phòng Công chứng tại Thừa Thiên Huế.

- Đài Truyền hình TRT.

- Toàn thể học viên lớp Đào tạo nghề Luật sư, nghề Công chứng năm 2019.

Hội trường Nhà E Trường Đại học Luật, Đại học Huế