Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ hai,
22/04/2019
09:00

* ĐHH: Họp ký kết các nhiệm vụ hoạt động KHCN và Đào tạo

TS. Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng phòng Đào tạo.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi
Thứ ba,
23/04/2019
16:00

* Đoàn Đại học Huế và Đảng ủy nhà trường làm việc về công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn trường nhiệm kì 2019-2022.

- Ban thường vụ Đoàn Đại học Huế;

- Ban thường vụ Đảng ủy trường Đại học Luật;

- Ban thường vụ Đoàn trường.

Phòng họp Nhà A1
17:30

* ĐHH: Triển lãm sách hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 và trao giải vòng sơ khảo cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc 2019

* Trường Đại học Luật:

- Giám đốc trung tâm thông tin - thư viện.

Trung tâm Học liệu Đại học Huế, số 20 Lê Lợi
Thứ tư,
24/04/2019
15:30

* ĐHH: Họp Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế mở rộng.

TS. Đào Mộng Điệp, Chủ tịch Công đoàn trường.

Phòng họp I.2, số 04 Lê Lợi