Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ năm,
23/09/2021
08:00

* Hội nghị tổng kết công tác Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Đại học Huế năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 (Hội nghị trực tuyến)

* Trường Đại học Luật:

- Lãnh đạo đơn vị (Giấy mời);

- Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên.

* Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các cơ sở trực thuộc: trực tuyến tại đơn vị.

08:00

* Tiếp cán bộ viên chức và sinh viên theo kế hoạch tiếp dân. (Từ 8giờ đến 11giờ)

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Ông Nguyễn Thế Công, Cán bộ thanh tra Trường;

- Cán bộ viên chức và sinh viên quan tâm.

Phòng họp nhà A1 (tầng 2)

Thứ sáu,
24/09/2021
09:00

* Ban rà soát người học định kỳ theo Quyết định số 289/QĐ-ĐHL ngày 31/5/2021 của Hiệu trưởng.

- Ban giám hiệu;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Trưởng các phòng: CTSV, Đào tạo, KT-B ĐCLGD và Kế hoạch- Tài chính;

- Phụ trách các khối lớp hệ bằng 2, Liên thông, VLVH;

- Ông Nguyễn Long, Phòng CTSV.

Phòng CTSV tập hợp báo cáo chung (Số lượng, nguyên nhân, giải pháp) trên cơ sở các tổ)

Phòng Hội thảo Nhà A1

Chủ nhật,
26/09/2021
07:30

*  Khoa Luật Hành chính tổ chức hội nghị khoa học sinh viên chủ đề: " Pháp luật trong bối cảnh thực thi hiệp định FTA thế hệ mới: Thách thức và xu hướng phát triển"

- Đại biểu theo giấy mời;

- Thành viên chủ trì hội nghị;

- Toàn thể giảng viên Khoa Luật Hành chính và Giảng viên các khoa quan tâm (online);

- Sinh viên các khóa thuộc khoa Luật Hành chính và sinh viên các khóa khác quan tâm (online).

- Các báo cáo viên hội nghị.

Phòng CNTT (tầng 4)