Từ ngày đến ngày
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm
Ngày Giờ
Thứ ba,
18/06/2019
07:30

* Tham dự lớp tập huấn, phổ biến Luật Quốc phòng (cả ngày)

- Đ/c Trần Việt Dũng, Chỉ huy trưởng;

- Đ/c Nguyễn Văn Kiệm, Phó Chỉ huy trưởng;

- Đ/c Đào Mộng Điệp, Chính trị viên phó;

- Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Trung đội trưởng.

Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế (Mang Cá Lớn, Phường Thuận Lộc, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên - Huế)
14:00

* ĐHH: Đại hội Cựu chiến binh thi đua yêu nước giai đoạn 2014-2019

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Trường Đại học Luật

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ tư,
19/06/2019
08:00

* ĐHH: Hội nghị tập huấn nghiệp vụ coi thi cho cán bộ coi thi của Đại học Huế

Theo Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và Quyết định số 1303/QĐ-SGDĐT ngày 06/6/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế.

Hội trường tầng 3, Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
08:30

* ĐHH: Tập huấn E-Learning (trong khuôn khổ Dự án VLIR-IUC giai đoạn 2)

Theo công văn số 756/ĐHH-ĐT ngày 12/6/2019 của Giám đốc Đại học Huế:

- ThS. Đồng Thị Huyền Nga, Giảng viên Khoa Luật Kinh tế;

- ThS. Hoàng Thảo Anh, Giảng viên Khoa Luật Dân sự.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ năm,
20/06/2019
07:00

* ĐHH: Lễ ra quân chương trình Tiếp sức mùa thi năm 2019

* Trường Đại học Luật:

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên;

- Đội hình Tiếp sức mùa thi các đơn vị.

Tiền sảnh Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ
08:00

* ĐHH: Hội nghị quán triệt Quy chế thi THPT quốc gia năm 2019

Ban Coi thi, Lãnh đạo điểm thi và thư ký điểm thi của 31 điểm thi theo Quyết định số 1303/QĐ-SGDĐT ngày 06/6/2019 của Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Thừa Thiên Huế

Hội trường Trường THPT chuyên Quốc học Huế, số 12 Lê Lợi
08:00

* ĐHH: Bộ Giáo dục và Đào tạo thẩm tra, phê duyệt quyết toán 2018 của Đại học Huế

ThS. Nguyễn Tài Năng, Trưởng phòng KH-TC

Phòng họp II.9, số 01 Điện Biên Phủ
08:00

* ĐHH: Hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng năm 2019 của Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Đại học Huế

* Trường Đại học Luật:

- Đ/c Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm UBKT.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
14:00

* ĐHH: Hội nghị về công tác đào tạo đại học

* Trường Đại học Luật:

- PGS.TS. Nguyễn Duy Phương, Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng các phòng: Đào tạo, Khảo thí – ĐBCLGD, Công tác sinh viên;

- Cá nhân có báo cáo tham luận tại Hội nghị.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ
Thứ sáu,
21/06/2019
08:00

* ĐHH: Phúc tra hoạt động Công đoàn Trường Đại học Luật năm học 2018 - 2019

* Công đoàn Trường Đại học Luật:

- Ủy viên Ban Thường vụ;

- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, Kế toán Công đoàn và phụ trách Văn phòng CĐCS.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ
08:00

* Họp xét tuyển thẳng vào các ngành đào tạo của Đại học Huế năm 2019

PGS.TS. Đoàn Đức Lương, Hiệu trưởng

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ