Thông báo về việc đăng ký tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019 (kèm theo mẫu đề xuất)

Thực hiện Công văn số 264/ĐHH-KHCNMT của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019; Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng về cuộc họp Hội đồng khoa học ngày 26/11/2017 (đã gửi Danh mục về các đơn vị). Trường thông báo đến các đơn vị như sau:

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế "Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới quy định luật pháp"

Thư mời viết bài tham dự Hội thảo quốc tế "Sự đối mặt của pháp luật với những thách thức của thế kỷ 21: Phương hướng đổi mới quy định luật pháp"

Thông báo chương trình học bổng cho cán bộ giảng viên và sinh viên

Thông báo chương trình học bổng cho cán bộ giảng viên và sinh viên

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE