Thông báo Kế hoạch bảo vệ luận văn cho Học viên Khóa 4 quá hạn

Học viên xin bảo vệ quá hạn của Lớp Thạc sĩ Luật Kinh tế Khóa 4 sẽ có đợt bảo vệ cuối vào ngày 5 tháng 5 năm 2018. Hạn cuối nhận hồ sơ và luận văn hoàn chỉnh vào ngày 25 tháng 4 năm 2018. Đến thời hạn nói trên, học viên nào chưa nộp lại hồ sơ và luận văn xem như không hoàn thành được luận văn tốt nghiệp.

Thông báo về việc đăng ký tham gia đề tài khoa học công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019 (kèm theo mẫu đề xuất)

Thực hiện Công văn số 264/ĐHH-KHCNMT của Giám đốc Đại học Huế về việc hướng dẫn xây dựng và đề xuất đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2019; Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng về cuộc họp Hội đồng khoa học ngày 26/11/2017 (đã gửi Danh mục về các đơn vị). Trường thông báo đến các đơn vị như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE