Thông báo về buổi giới thiệu học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS)

Đại học Huế sẽ phối hợp với Chương trình cựu sinh viên APS tổ chức buổi giới thiệu Học bổng Asian Peacebuilders Scholarship (APS) năm học 2021-2022 với 30 suất học bổng toàn phần. Đây là chương trình đào tạo thạc sỹ bằng kép (Thạc sỹ Khoa học Xã hội tại trường Đại học Hòa Bình, Costa Rica (University for Peace - UPEACE) và Thạc sỹ Phát triển xã hội tại trường Đại học Ateneo de Manila, Philippin (Ateneo de Manila University - AdMU)).  Thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 14:30 – 17:00 ngày 05 tháng 6 năm 2020 (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng I.1, Đại học Huế, 4 Lê Lợi, thành phố Huế      

Thông tin chi tiết về chương trình học bổng tại trang website: https://www.upeace.org/departments/asian-peacebuilders-scholarships

 Trường thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến rộng rãi thông tin trên để cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm tham dự. Link đăng ký tham dự:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaZ6_7q_JLstfVDwoYgTmA3J1dvWyp2nSvjJgeMspKpbHV4Q/viewform
Trân trọng

Các bài khác