Lịch thi học kỳ các lớp hệ VLVH, Bằng 2 & Liên Thông (Đợt thi tháng 1/2019)

LỊCH THI HỌC KỲ CÁC LỚP HỆ VLVH, BẰNG 2 & LIÊN THÔNG TẠI HUẾ

Mọi thắc mắc về lịch thi xin liên hệ Phòng KT-ĐBCLGD (SĐT: 0798009660)

Các bài khác