Hội nghị giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục quý I năm 2017

Ngày 15/2/2017, Đại học Huế chủ trì tổ chức Hội nghị giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục công tác quý I năm 2017 tại Trường Đại học Luật – Đại học Huế.

Kế hoạch ĐBCLGD của Trường Đại học Luật – Đại học Huế giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch ĐBCLGD của Trường Đại học Luật 2015 - 2016

Kế hoạch bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật – Đại học Huế giai đoạn 2015-2020, tầm nhìn đến năm 2030 Kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Đại học Luật năm học 2015-2016.

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE