Trường ĐHNN Huế thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 3 năm 2018

Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 3 năm 2018. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

* TB_NNKC_Đợt_3_tháng_5_năm_2018

Các bài khác