Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6

Trường Đại học Ngoại ngữ thông báo kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 đợt 2 năm 2019, chi tiết sinh viên xem tập tin đính kèm:

https://drive.google.com/file/d/1SKs8IKdPnbRvXWFSffPtr8mJ1rROpEVx/view?usp=sharing

 

 

Các bài khác