Thông báo về việc tổ chức học kỳ 3 năm học 2019-2020 trong Chương trình môn học Giáo dục thể chất

Sinh viên tải file thông báo đính kèm bên dưới để xem thông tin chi tiết.

Mọi thông tin sinh viên liên hệ Phòng ĐT-CTSV Khoa GDTC để được hướng dẫn chi tiết.

Trân trọng!

Đính kèm:
Các bài khác